Det snakkes på kantinene, i korridorene og styrerommene om høyt sykefravær, maktkamp, dårlig kvalitet på produktene, mangel på kommunikasjon, stress og arbeidsulykker. Eiere, ledere og medarbeidere i bedrifter og organisasjoner lever under konstant forventningspress om at de skal ha og ta kontroll over situasjonen. Konsekvensene blir en økende mental og følelsesmessig ustabilitet i form av bl.a. avmakt, redsel, sinne og uro.

For å kunne håndtere disse konsekvensene utøver vi forskjellige strategier. Avhengig av situasjonen kan strategien for eksempel være å bortforklare, fraskrive seg ansvar, utagere eller bli passiv. Vi mennesker har lært strategier for å unngå, nøytralisere eller erstatte vanskelige tanker og følelser. Dette er for de fleste av oss
en ubevisst og automatisk indre prosess. Den skaper bare en midlertidig opplevelse av å håndtere situasjonen.
 
Livslangt, tillært mønster
Svært få av oss er klar over at våre tanker, følelser og opplevelser kommer og går av seg selv i vår bevissthet. Hva er da poenget med å prøve å gjøre noe med tanker
og følelser når de allikevel kommer og går av seg selv? Troen på at disse handlingene er både gjennomførbare og nødvendige, er selve den menneskelige tragedie. Denne troen er et livslangt tillært mønster. Troen i seg selv stenger ute muligheten til å se seg selv og situasjonen i et større perspektiv. Av den grunn er strategiene destruktive for den enkelte og fellesskapet. Vår mening er at dette bl.a. er en av hovedårsakene til utbrenthet. For oss har denne erkjennelsen åpnet en ny virkelighet i vårt arbeid med mennesker og organisasjoner.
 
Scenario fra dagliglivet
Et scenario fra dagliglivet i de fleste bedrifter kan illustrere hva vi mener. Du har avtalt et møte kl 0900 med dine kollegaer. Noen deltagere kommer for sent. Du
oppdager at de ikke har forberedt seg. To har ikke lest mailen du sendte ut og vet ikke at kunden kommer senere på dagen. Det oppstår en frustrasjon i deg. Du føler et sterkt ansvar for kundemøtet. Tankene som flyr gjennom hodet ditt kan være ”vi kan miste kunden fordi vi ikke er forberedt, de andre skjønner ingenting, jeg må
håndtere alt alene». Du kjenner en redsel. I prosessen dukker flere forskjellige unnskyldninger opp fra de andre i møtet. Din irritasjon stiger. Hvordan håndterer
du denne situasjonen?
 
Unngår du de vanskelige følelsene som har oppstått i deg ved å være passiv, bli taus, erstatte din irritasjon med en spøk, dramatisere situasjonen, snakke om noe annet, eller hiver du deg over oppgaven uten å ha fokus på hva som skjer? Dette scenariet, i all sin enkelhet, beskriver essensen i hva som ofte skjer mellom oss i det daglige. Den illustrerer også hvorfor Harvard, BI, Insead og alle øvrige business-skoler selger, for alt det er verdt, kurser med følgende overskrifter: ”Do you understand the human psyche well enough to get the best out of people in your organization?»
 
Trene på å se seg selv
Selve endringen skjer i det øyeblikket jeg har mot til å stoppe opp og se på de tanker, følelser og opplevelser som oppstår i meg til en hver tid. I dette øyeblikket har de
automatiske adferdsstrategiene mistet sitt grep over oss. Hvis vi tar ordtaket om at ”i de blindes rike er den enøyde konge”, og utvider det til å lyde ”i de blindes rike er de enøyde konger, i de enøydes rike den som ser med begge øyne mester» blir det lettere å forstå hvilken utfordring det er å bryte de ubevisste og automatiske adferdsstrategiene.
En nøkkel i denne utviklingsprosessen er for individet å trene på å se på seg selv med begge øyne ved å rette bevissthetens blikk innover og erkjenne hvilke tanker, følelser og opplevelser som oppstår i oss. Dette høres både unaturlig og naivt enkelt ut. Grunnen er at de fleste av oss aldri har fått grunnleggende kunnskap og støtte i å forstå hvordan menneskesinnet fungerer. Det er vår erfaring at det er vanskelig å trene på denne prosessen alene. Den enkelte må selv oppsøke mennesker og miljøer som har kunnskap og erfaring i å se på seg selv, og som har utviklet tillit til egen instinktive visdom og klokskap. Mennesker som trener på denne tilnærmingen over tid, forteller at en større grad av
åpenhet i dem vokser frem. I denne åpenheten erfarer de at deres instinktive visdom og klokskap preger deres håndtering av konflikter, oppgaver, aktiviteter og utfordringer. De automatiske adferdsstrategiene fortrenger vår instinktive visdom og klokskap.
 
Skaff deg egen erfaring
Vi skriver denne artikkelen fordi vi vet at det er en voksende lengsel og søken etter å finne mental og emosjonell stabilitet i oss selv og i relasjoner med andre. Vi vet av erfaring at det vi skriver om ikke fører til resignasjon, likegladhet og passivitet. Det motsatte er tilfelle. Vi blir mere spontane og engasjerte når vi agerer ut fra vår naturlige visdom og klokskap. Vi vil forsikre leseren om at i vår virkelighet må regninger fortsatt betales, mat skaffes, bedrifter og institusjoner drives, barn fødes og livet leves.
Denne artikkelen blir imidlertid ord og bare ord, inntil den enkelte leser erfarer det vi skriver om. Ikke tro på det vi sier for da vil våre ord slutte seg til den flom av anbefalinger og råd som vi alle drukner i. Skaff deg din egen erfaring. Ha mot til å teste ut en reise innover i deg selv.
 
 
Tekst: Hans E. Anonsen, partner Concern d.a., siviløkonom. Mange års erfaring fra styrearbeid og
topplederjobber i finans og luftfart, vært med å starte bedrifter, samt jobbet som trener av
ledere og organisasjoner i de siste ti årene.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elias N. McQuade - Driver egen psykolog praksis i Oslo. Mange års erfaring fra arbeide med individer, par, familier, grupper og 
Organisasjoner. www.concern.no