For arbeidsgiver bør det være av interesse å jobbe med mangfold for at arbeidstakere skal trives på jobb, og for å kunne tiltrekke seg talenter. 

Ingvild Endestad er leder for organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. FRI jobber for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden. Hun ser at mange bedrifter har en del å gå på når det gjelder å få festtalene inn i styrerom og praktiske tiltak på arbeidsplassen. LederNytt har også snakket med en bedrift som har lyktes med integreringsarbeidet når det gjelder kjønnsmangfold, nemlig Flytoget.

Med hele seg

Endestad understreker at de aller fleste lesbiske, homofile og bifile trives på jobb, men at det fortsatt er mange som ikke er åpne om identiteten sin for arbeidsgiver.

– For transpersoner ser vi at en større grad opplever diskriminering på arbeidsplassen eller faller utenfor arbeidslivet. Vi lever store deler av livet vårt på jobb, og derfor er det viktig å kunne være åpen om hvem man er i møte med kollegaer, å kunne fortelle om ferieplaner og helgeplaner, ta med kjæresten på julebordet eller komme i det uttrykket du føler deg komfortable i.

– Det å tilrettelegge for mangfold på arbeidsplassen bidrar til at folk kan komme på jobb som hele seg, og at ingen trenger å bekymre seg for om hemmeligheter skal bli avslørt. For arbeidsgiver bør det være av interesse å jobbe med mangfold for at arbeidstakere skal trives på jobb, og for å kunne tiltrekke seg talenter. 

Utenforskap og ekskludering

– Mange arbeidsplasser har gode festtaler om inkludering og mangfold, men ikke alle er like flinke til å sette dem ut i praksis. Mangfoldsarbeid krever konkrete strategier, økt kunnskap og verktøy. For skeive kan det ofte handle om de underliggende forventningene som hele tiden kommuniseres på en arbeidsplass. Det kan være homovitsing eller kommentarer som ikke avsenderen mener noe vondt med, men som likevel fører til ekskludering eller utenforskap. I hele vårt samfunn er det forventningene til kjønn og seksualitet som de som oppfyller dem ikke tenker på, men som gjør det vanskelig for de som bryter med forventingene.

– I vårt tiltak «Rosa kompetanse arbeidsliv» gir vi arbeidsplasser konkrete verktøy og trening i å bli god på inkludering av kjønns- og seksualitetsmangfold på arbeidsplassen. Det at arbeidsplasser er synlige i sitt inkluderingsarbeid, har regnbueflagg på pulten, har kjønnsnøytrale toaletter og stiller åpne spørsmål i møte med arbeidsgivere kan være gode steg på veien mot en arbeidsplass. Å aktivt inkludere hele mangfoldet i stillingsutlysninger er også en annen måte å vise hvilke verdier en bedrift har, og en trygghet til søkeren om at alle er velkommen. Men når man først setter fine ord og symboler på papiret er det viktig at de følges opp med praktiske strategier, for å få til det tror vi kunnskap er veien til trygghet og vi kommer gjerne på besøk til arbeidsplasser, avslutter Endestad.

Ingvild-Endestad_stort-format_DS7_7222.jpg
Foto Ingvild Endestad er leder for organisasjonen FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Mangfold på alle plan

Flytoget er kjent som en inkluderende arbeidsplass med stort mangfold. Administrerende direktør Philipp Engedal forklarer at det er viktig for Flytoget å være en arbeidsplass der alle skal føle seg like mye verdt.

– Vi snakker om mangfold i bred forstand, både når det gjelder kjønn, etnisitet og så videre. Dette er noe vi er opptatt av, nettopp fordi vi skal være de beste og kunne velge de som kan service til fingerspissene. Hvis vi begrenser oss, så legger vi begrensninger på basen vi kan plukke fra. Dette er et helt rasjonelt prinsipp – det beste utvalget vil gi det beste resultatet. Som et eksempel møter våre ansatte mange forskjellige mennesker i arbeidet sitt, og folk fra mange land og kulturer. Vi har for eksempel hele 22 ulike nasjoner representert blant våre 330 arbeidstakere. Dette er folk som snakker forskjellige språk, og de får brukt språkene sine i arbeidet når de møter reisende fra andre land. Dette gir fordeler både for oss og kundene våre.

– Det er ofte våre ansatte selv som kommer med initiativ til tiltak som bedrer mangfoldet. Vi har en ansatt som bærer turban, og som er primus motor for Turban-dagen som ble arrangert på Gardermoen, der blant annet alle med turban fikk reise gratis på Flytoget. Når det gjelder kjønnsmangfold, så er det viktig for oss at vi er en arbeidsgiver som ikke diskriminerer, som er liberal og som ikke gjør forskjell på folk. Blant annet er vi aktive under PRIDE-festivalen. Vi markerer dette med at vi blant annet bytter ut halstørklene i uniformen med regnbuefargede tørklær i denne perioden. Vi har også en egen delegasjon som går i paraden og bærer arbeidsuniformen, noe som er et unntak fra regelen om at ansatte ikke får bære uniformen utenom jobb.

– Ved at vi kan velge blant de beste, så får vi de beste. Dette er noe både vi og kundegruppen vår profiterer på. Vi sier ja til initiativer som viser at alle skal kunne reise med Flytoget. Vi er også åpne med våre ansatte og er opptatt av å luke ut «grums». Alle skal få lov til å være den de er. Jeg opplever at vi har veldig god toleranse – kanskje nettopp fordi vi har tiltrukket oss dette mangfoldet helt naturlig ved at vi har vært såpass åpne og ikke lagt noen begrensninger.  At vi lykkes i arbeidet, reflekteres gjennom kundeundersøkelser som viser at leverer den gode og mangfoldige servicen vi ønsker.

Phillipp 2.jpg
Foto: Administrerende direktør Philipp Engedal forklarer at det er viktig for Flytoget å være en arbeidsplass der alle skal føle seg like mye verdt.
 
FRI hjelper arbeidslivet med å omsette festtalene i praksis.
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold tilbyr med kurset «Rosa kompetanse arbeidsliv» gode innspill om hvordan man på arbeidsplassen kan opptre trygt og inkluderende med tanke på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
En bedrift som håndterer disse temaene på en hensiktsmessig måte, tilrettelegger for at ansatte som ønsker det kan være åpne om hvem de er. Eller hvem deres nærmeste er. Vår påstand er at en inkluderende arbeidsplass både vil tiltrekke og beholde den gode arbeidskraften. Man vil også i større grad møte kunder, brukere og oppdragsgivere på en fin måte.
Rosa kompetanse er relevant for alle. «Rosa kompetanse arbeidsliv» er faglig forankret, formidlet på en sterk og humoristisk måte. Alle våre foredrag tilpasses oppdragsgiver, både når det gjelder innhold og varighet.

TEKST: INGER LISE KONTOCHRISTOS        FOTO: FRI OG FLYTOGET