Kommunikasjon og samspill mellom grupper og individer er en viktig del av alle sosiale systemer. Kompetanse om de menneskelige sider ved organisasjonen innvirker på utøvelsen av lederskap og arbeidsprestasjoner, og er derfor en viktig ferdighet i alle utviklingsorienterte organisasjoner.

En leder må kjenne seg selv på godt og vondt. En god leder forstår hvordan samspillet mellom medarbeidere, mellom medarbeidere og ledere, og mellom organisasjonsmedlemmene og omgivelsene påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne. I Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner får du økt kunnskap om ledelse i dette perspektivet.

Målet med dette studiet er å gi kunnskap og forståelse for teorier og metoder som brukes innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Studentene skal i tillegg kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon. Emnet vil bidra til økt bevissthet om betydningen av kommunikasjon og samspill for å utvikle enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

Fem hovedtemaer belyses:

  • Gruppepsykologi og teamarbeid
  • Kommunikasjon i organisasjoner
  • Ledelse og lederroller i organisasjoner
  • Organisasjoner i utvikling
  • Verdier og etikk i ledelse av mennesker

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med fem samlinger á 3 dager med oppstart i november.

Samlingsdatoer
1. samling: 28.-30. november 2018
2. samling: 21.-23. januar 2019
3. samling: 4.-6 mars 2019
4. samling: 8.-10. april 2019
5. samling: 20.-22. mai 2019

I løpet av studiet vil deltakerne jobbe med cases og med et større prosjektarbeid under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i etter siste samling, sammen med en muntlig eksamen.

Meld deg på her!

Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge 2.jpg