En leder må kjenne seg selv på godt og vondt. En god leder forstår hvordan samspillet mellom medarbeidere, mellom medarbeidere og ledere, og mellom organisasjonsmedlemmene og omgivelsene påvirker organisasjonens indre liv og konkurranseevne. I Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner får du økt kunnskap om ledelse i dette perspektivet.

Målet med dette studiet er å gi kunnskap og forståelse for teorier og metoder som brukes innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Studentene skal i tillegg kunne anvende denne kunnskapen i løsning av praktiske problemstillinger i en arbeidssituasjon. Emnet vil bidra til økt bevissthet om betydningen av kommunikasjon og samspill for å utvikle enkeltmennesker, grupper og organisasjoner.

Fem hovedtemaer belyses:

  • Gruppepsykologi og teamarbeid
  • Kommunikasjon i organisasjoner
  • Ledelse og lederroller i organisasjoner
  • Organisasjoner i utvikling
  • Verdier og etikk i ledelse av mennesker

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres med fem samlinger á 3,5 dager med oppstart i februar.

Samlingsdatoer i 2018
1.samling 5. - 8. februar
2.samling 16. - 19. april
3.samling 4. - 7. juni
4.samling 27. - 30. august
5.samling 15. - 18. oktober

I løpet av studiet vil studentene jobbe med cases og med et større prosjektarbeid under veiledning.  Innlevering av prosjektarbeidet skjer i etter siste samling, sammen med en muntlig eksamen.

TA KONTAKT HER!