Fra et ledelsessynspunkt er et middels stort kontorlandskap med plass til ca. 10 til 24 personer den beste løsningen. Det viser ny forskning fra det svenske Stressforskningsinstituttet.

På kontorer der de ansatte sitter i mindre rom og kun deler plassen med en eller to andre kolleger, hadde man mer negative oppfatninger av lederskapet, skriver Chef.se.

Menn og kvinner hadde ulike syn på lederskapet i åpne kontorlandskap med plass til 10 til 24 personer. Mennene mente at lederskapet var bedre i denne typen lokaler, mens kvinnene hadde et mer negativt syn.

Forskningen ledes av Christina Bodin Danielsson, som er arkitekt og forsker ved Stressforskningsinstituttet i Stockholm. Studien er basert på svar fra mer enn 5000 personer fra SLOSH, The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health. De som svarte på undersøkelsen fikk disse spørsmålene: «Viser din sjef omtanke for deg?» og «Lytter din sjef på deg og tar til seg det du sier?».


Les også: Tvil og forsiktighet bygger gode ledere