– Vi er et digitalt selskap som var godt rustet for å flytte oss til hjemmekontor. Det at vi også sto klare med en beredskapsgruppe som raskt fikk etablert gode systemer og rutiner for informasjonsdeling og rapportering, har vist seg å bety mye for at ansatte har følt seg trygge og ivaretatt gjennom pandemien. Vi innså også tidlig at det var behov for forebyggende tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse til de ansatte, og ikke minst for å ivareta det gode arbeidsmiljøet og samarbeidskulturen i selskapet, forteller Christine Langbråthen.

Måler kultur og medarbeidertilfredshet

Computas har gjennom pandemien gjennomført flere målinger av de ansattes situasjon. Det er gjort spesifikke undersøkelser om hjemmekontor- situasjonen, men også ordinære medarbeiderundersøkelser der man kan sammenlikne med en normalsituasjon. Der har det kommet frem at de aller fleste har det bra, er produktive og har opprettholdt motivasjonen og godt samarbeid med kollegaer og kunder.

– Jeg er positivt overrasket over hvor godt det fungerer for de aller fleste. Det er selvsagt variasjoner, og en fellesnevner er savnet etter uformelt faglig og sosialt samvær med kolleger, forteller Langbråthen. Derfor har det vært viktig for Computas å ivareta faste, faglige og sosiale møteplasser selv om ansatte ikke kan møtes fysisk. De har gjort en ekstra innsats under pandemien for å tilpasse disse aktivitetene til digitale kanaler. Eksempelvis har den interne fagkonferansen som Computas kjører hvert kvartal, Computasdagen, blitt gjennomført digitalt til fast tidspunkt gjennom hele perioden. Opplegget har på ingen måte blitt skalert ned, i følge HR-direktøren. Tvert imot har det vært ekstra fokus på å krydre det allerede sterke fagprogrammet med underholdning, hjemlevering av frokost og sosiale aktiviteter, som konserter med kjente artister, humorinnslag og podcast med Herman Flesvig og Mikkel Niva.

– Det er viktig å skape felles opplevelser selv om vi ikke møtes, forteller hun.

I denne videoen kan du se noen glimt fra koronaåret i Computas 

Digitale møteplasser på fritiden

I tillegg til å digitalisere de faste møteplassene, har det blitt arrangert sosiale aktiviteter nesten hver uke. Det har vært frivillig å delta, og det har vært stor variasjon i innholdet for å sikre at alle har et tilbud de opplever som attraktivt. Her har det vært fokus på alt fra personlig utvikling og foredrag til juleølsmaking, grillkurs, malekurs, quizkvelder og underholdning. Det har vært laget gruppeaktiviteter der man samhandler med kolleger, men også aktiviteter man følger alene eller med mulighet for å ta med familiemedlemmer. Det ble også mulighet for en runde med fysiske samlinger, i en periode da smittetrykket var lavt og retningslinjene ga mulighet for det.

– Etter sommerferien leide vi Kanonhallen i Oslo en uke, for å legge til rette for fysiske, sosiale samlinger. Vi delte inn i avdelinger som møttes til en hyggelig middag, litt mingling og underholdning. Det ble festlig, om enn på en litt annen måte enn vanlig, for alle var iført rockeringer under minglingen for å ikke glemme avstanden, forteller Langbråthen. Tiltaket ble høyt verdsatt av ansatte som savnet sine kolleger.

Bilde: Tegnekurs hos Computas.

Tegnekurs_Computas.png

 

Strekk og bøy

For å forebygge fysiske belastningsskader på hjemmekontor nevner hun også at de ansatte har fått låne utstyr og møbler fra kontoret for å få en god arbeidsstasjon hjemme. Computas har dessuten gjort en rekke initiativ så de ansatte får beveget på seg hjemmefra.

– Hver dag holdes det en liten «strekk og bøy»-økt med en personlig trener som alle oppfordres til å være med på i forbindelse med lunsjpausen. Vi har også tilbud om yoga én dag i uken. I tillegg har vi booket inn psykologer for å holde foredrag om blant annet treningsmotivasjon, søvn og hvordan hjernen håndterer endringer, sier HR-direktøren.

Bilde: Høsthilsen i posten til de ansatte.

Høsthilsen i posten_Computas.jpg

Nyansatt under pandemien

Når man begynner i ny jobb midt under en pandemi er det å forvente at man ikke får møte mange kolleger fysisk. Da er det ekstra viktig å få nyansatte til å føle seg velkommen, mener Langbråthen.

– Vi prøver så godt det lar seg gjøre å invitere de nyansatte til å få se den nye arbeidsplassen sin.

Derfor får de komme på kontoret fysisk første arbeidsdag for å hente utstyr og få en omvisning. Når det har vært mulig har vi hatt fysisk innfasingsuke med nyansatte, men når smittetrykket er høyt og restriksjonene strenge, gjør vi det digitalt og det fungerer også fint, forteller Christine. Alle nyansatte får sin egen fadder som følger dem opp, samt at prosjektleder og personalleder også har tett oppfølging. HR-direktøren har ingen ambisjoner om å slappe av i siste fase av pandemien, og har blant annet digitalt matlagingskurs, førstehjelpskurs og fagkveld på agendaen de nærmeste ukene. Hun er optimistisk med tanke på fremtiden, og ser i første rekke frem til en hybrid arbeidshverdag der mindre grupper kan samles jevnlig på kontoret i kombinasjon med hjemmekontor.

Vil du bli bedre kjent med Computas? Les mer på computas.com

Bilde: Administrerende direktør, Trond Eilertsen i Computas.

Adm dir Trond Eilertsen_Computas.jpg