Uansett hvilken situasjon vi er i – Korona eller ikke – er det en jobb som skal gjøres. Den gjøres best ved at:

  • Ledere gir sine oppgaver på en slik måte at medarbeiderne forstår intensjonen, dvs. hvilke formål oppgavene skal oppfylle
  • Lederne forklarer hvordan oppgavene inngår i en bredere sammenheng
  • Lederne overfor sine medarbeidere tydeliggjør hvilke mål de skal nå, og hvorfor det er viktig
  • Lederne tildeler sine medarbeidere tilstrekkelige og egnede midler som gjør dem i stand til å utføre oppgavene
  • Lederne gir medarbeiderne frihet til å velge den måten de ønsker å gjennomføre oppgavene på innenfor fastlagte rammer.

Å ta vare på medarbeiderne er like viktig enten du leder hjemmefra eller ikke. Tillit er fortsatt et helt sentralt element i god og effektiv ledelse. Jeg skal derfor vie litt plass til akkurat det. Tillit handler om å stole på en annen person også når det koster noe å gjøre det. Tillit bygges gjennom egenskaper som ærlighet, åpenhet, lojalitet og kompetanse.

Tillit er en forutsetning for effektiv samhandling, utnyttelse av kompetanse, og målrettet initiativ og handlekraft. Gjensidig tillit mellom teammedlemmer og særlig mellom leder og medarbeider er grunnpilaren i god og effektiv ledelse. Og la oss legge en ting død: Det er ikke noe som heter tillitsbasert ledelse. All ledelse er en sosial interaksjonsprosess. God og effektiv ledelse handler blant annet om relasjoner og i fellesskap å utvikle et godt miljø i gruppen. Tillit er en forutsetning for kvaliteten i alle relasjoner, derfor også i ledelsesutførelsen.

Tillit må dessuten eksistere på flere nivåer: Ledere må kunne ha tillit til at medarbeiderne har vilje og evne til å utføre oppgavene. Medarbeiderne må kunne stole på at lederne verdsetter selvstendighet, initiativ og innovasjon. Uten å ta vare på medarbeiderne dine får du neppe gjort en så god jobb du i utgangspunktet hadde tenkt. Her mener jeg det er en del ledere som har noe å gå på.

Til siste punkt: God og effektiv ledelse må også utføres troverdig over tid. Det betyr at du skal holde ut som leder. Om ledelse ikke er en maraton, er det i alle fall en drøy tikilometer. Ledelsesløpet pågår over tid, og du må ha evne til å holde ut. Ledere skal forholde seg til mange mennesker, og skape tillit både oppover og nedover i organisasjonen. I tillegg til å lede oppover og nedover er ledelse sidelengs noe vi ikke skal glemme. Ledere har også et stort ansvar for å lede på tvers av avdelinger, fagområder og roller. Dette vil bidra til å bryte ned siloer, skape kvalitet i relasjoner og bidra til et godt samspill i hele organisasjonen. Du er leder på heltid, og det er ikke noe du kan legge fra deg selv om du jobber hjemmefra i disse koronatidene.

Oppsummert kan vi derfor si at prinsippene for utførelse av god og effektiv ledelse er de samme uansett hvilken situasjon vi er i. Koronaviruset endrer ikke på det.

Tekst: Johan Bergh. Han er pensjonert kommandørkaptein i Marinen. Han har innehatt en rekke leder- og fagstillinger i Forsvaret, senest som avdelingssjef for avdeling for militær ledelse og styring ved Forsvarets høgskole. Han har jobbet med ledelse, undervisning, HR og organisasjonsendringer i en rekke år. Johan har vært medforfatter på artikler og bokkapitler om ledelse som er publisert nasjonalt og internasjonalt.