Kunsten å snakke godt for seg

LederNytt deltar i Logografias todagers kurs, som holdes på Teknologisk Institutt i Oslo, og møter fire andre deltakere. Fire kvinner.

-Normalt er vi 10-12 mennesker på disse kursene, men nå like oppunder jul er det nok mye annet som skal gjøres eller avsluttes. Og normalt er det flere menn på kurset. Men det er faktisk slik at det er flere kvinner enn menn som melder seg på retorikk-kurs. Årsaken er nok mange, men jeg tror det har noe med at kvinner er sikrere i å være usikre. Menn føler seg 100 prosent sikre når de kan 10 prosent av noe, mens kvinner ikke føler seg sikre før de kan det samme nærmest 100 prosent. Men generelt kan jeg si at de fleste som kommer til dette kurset som oftest kan mye om retorikk, og kanskje ikke er de som trenger dette mest, sier Hans-Ivar Kristiansen. – Likevel kan det være godt å få satt ord på ting og få satt tingene i system. Hans-Ivar er en meget engasjerende, dynamisk og utadvendt læremester. Han kan svært mye om faget og byr på seg selv.

Kunsten å overbevise

Retorikk er kunsten å overbevise – kunsten å snakke sammenhengende og snakke godt for seg. Ars bene dicendi på latin. På Hans-Ivars kurs får vi en teoretisk innføring i faget med stadige eksempler. Vi lærer om innhold, teser, argumentasjon, motargumenter, bevis, avslutning og lytteposter. Om logos, ethos og pathos. Vi lærer om grunnprinsipper, om koppsspråk, tydelighet, analyser og metoder, om leveringsøyeblikk, budskap, avsender og mottaker. Om trygghet, tillit og troverdighet. Vi eksemplifiserer med kjente personer som Jan Petter Syse, Carl I. Hagen, Vebjørn Sand, Eli Hagen, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, analyserer den siste talen Bill Clinton holdt i forbindelse med Mona Lewinsky-saken og ser utdrag fra filmen Wall Street og Scent of a Woman.

Praktiske øvelser

Tre ganger må vi frem og praktisk øve oss på det vi lærer. Vi må fremsette en tese eller påstand, med en innledning og bakgrunn for påstanden, deretter argumentere for påstanden gjennom argumenter basert på logos, ethos og pathos og føre bevis for argumentene. Vi må legge inn et motstanderargument og argumentere mot dette, og tilslutt presentere en oppsummerende avslutning. Alt mest mulig løsrevet fra manus og gjerne med bevegelse og fritt kroppsspråk. ”To walk the message”, som det blir kalt.

Som en avslutning må vi spontant opp og presentere argumenter for en tese - på strak arm uten forberedelser. Da handler det om en kort bakgrunn for problemstillingen, situasjonen i dag og i fremtiden, med stikkordene Da, Nå, Siden. En morsom utfordring, som mange får erfaring med på arbeidsplassen eller privat i selskapssammenheng når du får vertinnen til bords!

Nyttig for prosedyren

-Jeg har aldri gått på et kurs i retorikk tidligere, men følte nå at jeg hadde behov for dette, sier Gjertrud Helland. Hun er advokat i Veidekke ASA. – Jeg har prosedert mye i retten og holder mange presentasjoner og kurs. Derfor er det nyttig for meg å få systematisert en presentasjonsform og analysert de forskjellige argumentene i de tre gruppene logos, som handler om fakta, ethos, som handler om troverdighet og pathos som utløser følelser. Dette bidrar til en økt bevissthet og gir meg et langt bedre grunnlag for å bygge opp en overbevisende presentasjon eller prosedyre. Jeg kommer fra en taleglad familie, så dette kurset vil også komme til nytte i den sammenheng, smiler Gjertrud.

Forbedre meg

-Jeg ønsker rett og slett å lære mer om taleteknikk og få konstruktive tilbakemeldinger på hvordan jeg opptrer, sier Gro Feragen, som er rådgiver i Toll og Avgiftsdirektoratet. – Jeg holder en del presentasjoner i jobbsammenheng og underviser tollaspiranter. Derfor er motivet mitt å forbedre meg og motivere meg til å gjøre en bedre jobb. Dette har vært et svært nyttig kurs for meg, og jeg føler at jeg også har hatt stort utbytte av diskusjonene i gruppen.

Bevisst forhold

-For mitt vedkommende er det svært viktig med en bevisstgjøring av hvordan man presenterer en sak, og hvordan og hvilke argumenter man fremmer, sier Merete Ødegaard. Hun jobber hos Marsh forsikringsmegling. – Jeg jobber på skadesiden og har direkte kontakt med kunder. I den sammenheng skal vi løse saker og bli enige. Da er det viktig at jeg har et bevisst forhold til hvordan jeg opptrer og fremmer argumenter. Jeg ønsker å bli tryggere og bedre på dette, uten at jeg skal bli verdensmester. Jeg ser at jeg også kan bruke kunnskapene fra dette kurset til å bli tryggere og mer avslappet når de private talene skal holdes. Da er det godt å ha en mál å jobbe etter, sier Merete.

Logisk argumentasjonsrekke

-Når du jobber med økonomi og økonomistyring som jeg, så må du være godt skodd i møtet med de andre avdelingene i huset. Og da er det nyttig med et kurs i taleteknikk, smiler Helene Francke-Enersen, økonomisjef i Franzefoss Pukk. – Min oppgave er å holde orden på økonomien i bedriften. Det fører ofte til en konflikt i møtet med salgsavdelingen som ønsker å selge mest mulig eller produksjonsavdelingen som ønsker å bruke mer penger på produksjon. Da er det uhyre viktig at jeg kan presentere mine argumenter på en overbevisende måte og få disse partene med i en felles tankegang og beslutning. Gjennom dette kurset føler jeg at jeg raskere kan bygge opp en logisk og godt fundamentert presentasjon og argumentasjonsrekke og dermed få folk raskere på lag. Det gir god effektivitet i en bedrift. Dette kurset har vært nyttig, praktisk og jordnært. Noe å ta tak i i motsetning til andre høytflygende, akademiske og teoretiske kurs.

 Høsten er tid for kurs, og denne høsten var intet unntak. Da pløyer man gjerne gjennom kurskatalogene eller kaster seg på et nødvendig kurs ut i fra behov eller anbefaling. Det er mange som etter hvert har skjønt at de har behov for å utvikle sin evne til å argumentere for et tema eller fremlegge en sak på en overbevisende måte. Enten i jobbsammenheng eller privat. Da tar de kurs i retorikk.

Tekst: Terje Myklebost
Hans-Ivar Kristiansen holder slike kurs i regi av selskapet Logografia. Han er filolog av utdannelse med hovedfag i norsk i tillegg til engelsk, fransk og teatervitenskap. I retorikk har han undervist i mer enn 20 år, og er en Norges fremste kapasiteter på området.