Omstilling er blitt en del av hverdagen, og endringsledelse blir stadig mer etterspurt som nøkkelkompetanse i virksomheter som står foran større endringer. ACMP Standard for endringsledelse gir deg verktøyene du trenger for å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer i din organisasjon.

Vi kan ikke fortelle deg hvilke endringer som kommer, men vi kan lære deg å håndtere dem.

Kurset gir økt forståelse og et strukturert metodeverk for å håndtere endringer i ulike typer virksomheter.

  • Hvordan få alle berørte til å forstå hva endringen innebærer og hvorfor endring er nødvendig?
  • Hvilken innvirkning har endringen og hvor beredt er egentlig organisasjonen?
  • Hvordan best organisere endringsarbeidet og hvilken koordinering er viktig overfor prosjektledelse og linjeledelse?
  • Hvem skal motiveres, involveres og på hvilken måte?
  • Hvordan øker du sannsynligheten for å lykkes med endringen?
  • Er planen for endringsledelse tilstrekkelig komplett og hvordan håndteres risiko for at endringen ikke lykkes?

Kurset passer både for erfarne endringsledere som ønsker å videreutvikle, systematisere og dokumentere sin kompetanse i endringsledelse, og for endringsledere som trenger et strukturert metodeverk. Kurset er godkjent av ACMP slik at det kan inngå i en sertifisering som Certified Change Management Professional™ (CCMP™) for de som ønsker det.

Standarden er en internasjonal beste praksis standard innenfor endringsledelse.

  • Etter kurset vil du kunne innta 360 graders perspektiv på endringsledelse. Resultatet er større helhetsforståelse og økt kunnskap for å kunne bekle ulike roller i en endringsprosess.
  • Du vil ha bedre forståelse av hvordan du kan bruke en utvidet verktøykasse basert på beste praksis innen endringsledelse.
  • Den internasjonale standarden for endringsledelse vil dessuten gi deg et begrepsapparat som fremmer konstruktiv dialog med andre som er involvert i endringsprosesser.
  • Du vil få utvidet kompetanse innen endringsledelse som vil styrke deg ved ansettelser, og gir deg økte karrieremuligheter.

BESTILL HER! 

871196052