Økonomiske kriser og miljøutfordringer har aktualisert at vi trenger et annet lederskap med andre verdier og organisasjonstenkning. Feminine verdier i næringslivet får stadig mer anerkjennelse og vi ser en feminisering av lederrollen. Vi trenger ledere og bedrifter som er humanistisk orientert og har fokus på varige resultater gjennom helhetstenkning, menneskeorientert ledelse, mangfold, og samfunnsansvar.  Dette krever et lederskap med fokus på motivasjon, samhørighet, god kommunikasjon, høy kvalitet og kontinuerlig forbedring. I tillegg til en coachende og involverende lederstil. Den amerikanske professoren Edgar Schein, skriver i artikkelen ”Hierarkiet forsvinner”: ” Et helt nytt bilde av lederollen er nå i ferd med å bryte fram. I dette bildet vil hierarkisk autoritet ha en langt mindre plass enn i dag, mens folks evne til koordinering vil spille en langt større rolle.”

Etablerte sannheter faller
Derfor trenger vi flere kvinner som vil og tørr være ledere. Vi må tørre å utfordre gamle sannheter og bryte med de tradisjonelle lederrollene, hvor menn har fått sette premissene. Vi må forme vår egen lederstil. Ta Madonne som ekempel, hun viser stadig at det etablerte nødvendigvis ikke er en sannhet. Verken klesdrakt eller oppførsel er mainstream. Hun går sine egne veier og får til det hun vil. Knut Nærum skriver om Madonna: ”Hun har demonstrert at kvinner kan hvis de virkelig går inn for det. Og at de er vanskelige å stanse.” 
 
Egen lederstil
Vi trenger ledere som baserer sitt lederskap både på feminine og maskuline sider. Kvinner er gode på helhetstenkning, sammenhenger, omsorg og kommunikasjon. Vi legger større vekt på relasjoner og samarbeid – og er opptatt av å skape et arbeidsklima for gjensidig tillit og respekt. Marit Breivik, tidligere landslagstrener for håndballjentene, er et forbilde for mange. Hun stiller tydelige krav, og gjennom sin coachende og veiledende lederstil, får hun fram jentenes og lagets sterke sider. Det ga resultater. Med sin naturlige autoritet og lavmeldte og engasjerte lederstil, har hun vunnet, der andre ledere har kommet til kort. 
Tidligere administrerende direktør på Fosen Mekaniske Verksted i Rissa, Anna-Synnøve Bye, var en svært utradisjonell bedriftsleder. Hun gikk sine egne veier og ble kjent for sin menneskeorienterte ledelse.
– Jeg tror på et næringsliv med mennesket i sentrum. For å være en god leder må du like folk og være som en god far eller mor.
To amerikanske organisasjoner mente sågar at hun var en av de 24 fremste kvinnelige bedriftslederne i 1997. Vurderingene ble gjort ut fra effektivitet, lønnsomhet og vekst. I 2000 ble hun “Årets Forretningskvinne”.
 
Du er god nok
Kvinner må tørre å tro at de er gode nok – også som ledere. Ikke vent på at noen skal oppdage deg som et potensielt lederemne. Mange har det som skal til. Tro på det og selg budskapet, det gjør menn. Kvinner stiller som regel svært høye krav til seg selv – ofte er bare 150 prosent godt nok. Som leder er det aller viktigste å ta i bruk kunnskapen hos dine medarbeidere, det får fram det beste i dem. Da kommer også resultatene.
 
Regn med litt pepper
Som leder er det viktig å være trygg på egen identitet. Gjør det som kjennes viktig og riktig for deg, da tar du lederrollen på alvor. Eldre må våge å være seg sin kvinnerolle bevisst, og ta i bruk både feminine og maskuline sider. Kritikken vil komme, så den må du tåle. Mange mente Marit Breivik var for lite autoritær i starten. Også Gro Harlem Brundtland fikk mye pepper og ble kaldt for ”kjeftesmella” fordi hun diskuterte ivrig og høylytt.
Vi trenger en kvinnelig heiagjeng og flere mannlige supportere. Marit Breivik og jentene hennes viste oss hvilke krefter en heiagjeng besitter. Vi kan alle gjøre en forskjell ved å spille hverandre gode.
 
Tips til alle dere som våger:
Vær bevisst
Hva vil du oppnå med å være leder – tydeliggjør din visjon og sett deg klare mål. Ha fokus på det du vil oppnå.
Våg å være deg selv
Hva er din ledermodell? Hva er det unike med deg som leder – hvordan vil du at andre skal oppfatte deg? Bruk både dine feminine og maskuline egenskaper. Ivareta din integritet – det gjør deg til en trygg og god leder.
Din motivasjon og drivkraft
Hvorfor vil du være leder? Hva er dine verdier og overbevisninger som gjør at du vil lykkes?
Glem flinkpikesyndromet
Som leder skal du ikke være flink til alt. Du skal derimot få dine medarbeidere til å bruke sin ekspertise slik at du oppnår gode resultater. Bestem deg for hva som er godt nok. Du trenger ikke satse 150 prosent hele tiden.
Vær tydelig og synlig
Vær tydelig på hva som er dine forutsetninger for å lykkes som leder. Våg å sette grenser. Synliggjør hva du står for, det du gjør og dine resultater. Overvinn egne barrierer og utvid dine egne komfortsoner.
Gode rollemodeller
Skaff deg rollemodeller og finn ut hvorfor de lyktes. Hvilke egenskaper hadde de har som du ønsker å utvikle?
Støttespillere og bakkemannskap
Sørg for gode støttespillere. Skaff deg en mentor og/eller coach som sparringspartner. Skaff deg et bakkemannskap hjemme hvis du har barn og familie.
Energilekkasje
Vær bevisst på tidstyvene. Fjern dem eller minimaliser dem. Ha fokus på det du kan gjøre noe med. Avvis janteloven, den tar energi og skaper begrensninger.
Du trenger ikke være venn med alle – tenk sak ikke person.
Nettverk
Sørg for å bygge og videreutvikle nettverket ditt internt, eksternt, faglig og tverrfaglig.
Bedrifter som satser på kvinner
Orienter deg, søk bedrifter som satser på kvinnelige ledere.
Foto: Marianne Otterdahl-Jensen    
Tekst: Margaret Paasche, coach