En ny verdensomspennende studie gjennomført av Hewitt Associates, en bedrift innen HR-bransjen, viser at engasjement og arbeidsmoral hos ansatte i løpet av 2010 har gått ned mer enn på noe annet tidspunkt i løpet av de siste 15 årene siden bedriften gikk i gang med denne typen undersøkelser.

Det er ikke bare arbeidsmoralen blant de ansatte som er utsatt. Det er en klar sammenheng mellom hvor engasjert de ansatte er, og hvor bra bedriften gjør det økonomisk. I følge analysen fra Hewitt, gjør bedrifter med høy grad av engasjerte ansatte (der 65 prosent eller flere av de ansatte føler seg engasjert) det bedre enn aksjemarkedet totalt sett, selv i økonomiske nedgangstider. Fra andelen fornøyde kunder til produktivitet, gjennomtrekk av ansatte til sykefravær (uengasjerte ansatte sykemelder seg oftere) blir driftsresultatet til bedriften i stor grad påvirket.

Årsaken til at mangelen på engasjement er såpass utbredt finner vi ikke i budsjettene til bedriften, men i tankene til bedriftsledelsen. Forskning viser at ledelsens tanker og oppførsel i svært stor grad påvirker hvordan de ansatte forholder seg til jobben sin og bedriften de jobber i. Når en leder viser interesse for de ansatte og legger til rette for et arbeidsforhold preget av trygghet og pålitelighet, klarer han eller hun å holde fast på de ansatte og gi dem en høy grad av motivasjon og engasjement, slik at de blir inspirert til å gjøre sitt ytterste. 

Forandringer og tilpasning: muligheter eller fare

Forandring handler alltid om muligheter for svært engasjerte ansatte. For uengasjerte virker forandring alltid farlig. I dag er stadige forandringer en stressfaktor for de som ikke klarer å tilpasse seg. Det sier seg selv at forandringer krever at ledelsen oppfordrer til innovasjon og gir de ansatte den støtten de trenger til å gjøre uvante ting og ta risikoer. Nye ideer og det å finne nye muligheter og strategier er like viktig for et vellykket resultat som hardt og målrettet arbeid.

Det sies ofte at folk har en tendens til å motsette seg forandringer, og at de derfor unngår målsetninger som virker vanskelige og stiller høye krav til ytelse. Men hjerneforskning viser at det motsatte er tilfelle. Folk motsetter seg ikke forandringer – de kvier seg for ubehaget ved endringer og frykten for det ukjente. Når de har en sjef de kan stole på, som skaper et miljø preget av pålitelighet, og som klarer å formidle fordelene ved endringene, vil de ansatte bli med og på å fremskaffe disse fordelene.

Utfordringer, nysgjerrighet, ny kunnskap og forandringer er faktisk bra for hjernen. Men selvfølgelig skjer ikke forandringer helt smertefritt. Faktisk kan de ofte føre til genuin sorg over tapte muligheter eller fremtidige farer. Men hvis de gir slipp på det gamle og møter denne sorgen med sympati, kan ledelsen og de ansatte gå videre på en konstruktiv måte. Ueffektive ledere har for mye fokus på frustrasjon, problemer og misnøye, i stedet for å kanalisere energien mot fordeler som vil komme.  Idrettsfolk er et godt forbilde her – hvis man vil vinne, må man overvinne og se bort fra smerten, frustrasjonen og til og med de problemene som virker uoverkommelige. Slik kan man stadig nå høyere nivåer av ytelse.

Prinsippet om grunnleggende trygghet

I dagens verden er et vellykket resultat dermed avhengig av at man møter forandringer med selvtillitt, at man tar utfordringer og risikoer (selv i usikre tider). Det er svært viktig at ledelsen utgjør en "grunnleggende trygghet" for de ansatte, slik at de kan "slå av" de defensive og overbeskyttende reaksjonene til hjernen. En leder som står for grunnleggende trygghet kan legge et grunnlag for et trygt miljø der de ansatte får anledning til å overvinne frykt og ikke føler seg truet. Dermed kan de utforske, være kreative og ta risikoer.

Målet med grunnleggende trygghet er ikke bare trygghet i seg selv, men snarere å legge et grunnlag som gir de ansatte muligheten til aktivt å søke nye utfordringer, ny kunnskap og forandring. Forestill deg en bedrift der alle jobber for å realisere sitt eget potensiale. Grunnleggende trygghet fra ledelsen handler om å skape et sterk og varig forhold til de ansatte som gir dem muligheten til å gjøre nettopp dette.

Muligheter for gode ledere

En av de største feilene som ledere gjør, er å fokusere for mye på kostnadsredusering, omsetning, tall og grafer. Når det skjer, blir mennesker og relasjoner glemt og bedriftskulturen blir sakte, men sikkert preget av mangel på engasjement. Vellykket ledelse handler om å "gå for gull". De fleste mennesker er faktisk fanget av sin egen usikkerhet og spiller for defensivt – de “går for å ikke tape”. 

Det faktum at moderne bedrifter er avhengige av å ta kalkulerte risikoer og tilpasse seg forandringer, betyr at ledere må kunne endre de ansattes fokus slik at de ser de utallige mulighetene som fins der ute. Dessverre klarer ikke de fleste ledere å skape nok tillitt til å gjøre dette og dermed legger de forholdene til rette for dårligere engasjement blant de ansatte.

Gode ledere har evne til å finne og oppmuntre iboende motivatorer i folk som får dem til å yte mest mulig, i en verden der utfordrende målsetninger, tøffe tilbakemeldinger og stadig ny kunnskap er et faktum. Disse iboende motivatorene er alltid basert på indre verdier, meninger og holdninger. Gode ledere som dette oppfordrer sine ansatte til å tenke og handle ut i fra indre motivasjoner, slik at de ansatte, bedriften og verden kan bli et bedre sted, ikke bare med tanke på økt vekst og profitt. Du kan ikke forvente at de ansatte skal være positive og kjempeengasjert hvis ledelsen ikke er motivert av indre verdier og holdninger.

Det å nå toppen betyr å strekke seg etter best mulige resultater og ikke være redd for å gjøre feil på veien dit. Grunnleggende trygghet er viktig for at bedriften skal kunne være konkurransedyktig, innovativ og kreativ og komme på førsteplass. Hvis man er redd for risiko i dagens verden, stagnerer man. Ledere som tar denne muligheten til å gjøre negative, uengasjerte ansatte om til ansatte som strutter av energi, er klare for utfordringene som ligger i vente.

TEKST:

Professor George A. Kohlrieser er en internasjonalt anerkjent ekspert på ledelse. Han er professor i Ledelse og organisasjonsadferd ved IMD, en ledende handelshøyskole i Sveits. Han har skrevet den internasjonale bestselgeren "Hostage at the Table: How Leaders Can Overcome Conflict, Influence Others, and Raise Performance." Han ble tildelt den prestisjetunge prisen BrandLaureate Brand Personality Award av Asia Pacific Brands Foundation (APBF).