Stillingen

I Markedsføring, midtstrøm og prosessering vil du få muligheten til å:

 • Du leder avdeling for Automasjon bestående av automasjonsingeniører
 • Prioritere og administrere ressurser - levere kompetanse og ressurser til relevante oppgaveteam i henhold til TPO-driftsmodell
 • Bidra til å utvikle TPOs strategi
 • Utvikle fagområdet lokalt, herunder definere kompetansebehov, rekruttere og utvikle medarbeidere i henhold til kompetansekrav
 • Sikre deltakelse i faglige nettverk
 • Denne rollen krever stedlig tilstedeværelse og vi ser derfor etter kandidater som ønsker og har mulighet til å etablerer seg i Hammerfest. Som selskap vil vi kunne tilby gode ordninger for å tiltrettelegge for dette.

Om deg

Noen egenskaper er viktige i enhver stilling i Equinor. Du kjenner deg igjen i verdiene som styrer våre valg og måten vi jobber på – åpen, samarbeid, modig og omtenksom. I tillegg setter du sikkerheten først og bidrar til vårt mål om null skader. For denne stillingen ser vi også etter følgende:

 • Bachelor- eller mastergrad i automasjon eller relevant emne
 • Du må ha tidligere erfaring med å lede personer, gjerne innen automatisering
 • Flytende norsk og engelsk språk er avgjørende
 • Du vil være i stand til å demonstrere at du kan forme fremtiden ved å sette en klar retning, se forbi det kjente og se etter muligheter for å forbedre vår virksomhet og forfølge dem
 • Gir ansvar ved å stole på og støtte, utvikle og lære sammen, skaper energi gjennom inkludering
 • Leverer resultater gjennom å være en rollemodell innen sikkerhet og etterlevelse, kommersielle beslutninger og oppnå bærekraftige resultater
 • Denne rollen krever stedlig tilstedeværelse og vi ser derfor etter kandidater som ønsker og har mulighet til å etablerer seg i Hammerfest. Som selskap vil vi kunne tilby gode ordninger for å tiltrettelegge for dette.

Sektor for Teknisk og Anleggsoptimalisering (TPO) ved Hammerfest LNG er en funksjonsbasert leveranse enhet med oppgaveansvar for teknisk integritet, drift og vedlikeholdsstøtte, LCI, vedlikholdsprosjektering og teknisk støtte til modifikasjons og investeringsprosjekter. 

Fagavdeling Automasjon er en av fire fagavdelinger innen TPO og består av ingeniører med kompetanse innen tildelte fag, systemer og tekniske barrierer. Typiske kompetanseområder er prosess og elektrokontrollsystem, Nødavstegning (ESD) , Industriell IT, HMI og alarmhåndtering, samt SAS IT sikring. Avdelingen yter faglig støtte og kapasitet til oppgaveløsning utenfor egen avdeling, samt ivaretar tildelt oppgaveansvar for SAS vedlikehold og modifikasjoner

Automasjon er en avdeling med varierte oppgaver, hvor hvert teammedlem har fleksibilitet og styrerett over egne oppgaver innen rammene gitt av oppgaveansvarlig.

Generell informasjon

Legg ved kopier av vitnemål, attester, sertifikater og karakterutskrifter på engelsk eller et skandinavisk språk. Søknader uten relevante vedlegg vil dessverre ikke bli evaluert. Dersom du i ferd med å fullføre en utdanning og ikke har et vitnemål, kan du laste opp en karakterutskrift som viser hvilke fag du har fullført så langt.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidige og faste ansatte kan bli sjekket opp mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivingen.

Vi tilbyr

I Equinor bryr vi oss like mye om hverandre som vi bryr oss om virksomheten. Vi tilbyr:

 • Ikke bare en jobb: en karriere. I Equinor begynner utviklingen din fra første dag. Du kan bygge en karriere på tvers av flere fagdisipliner og land. Vårt interne stillingsmarked gir store muligheter for faglig utvikling.
 • Belønning. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, bonusordninger og aksjespareprogram.
 • Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, må du også kunne ha tid til å være sosial, hente barna eller delta i forelesninger. Vi oppfordrer derfor ansatte til å benytte vår fleksible arbeidstidsordning.
 • Et inkluderende arbeidsmiljø. Våre ulikheter gjør oss sterkere. Hos oss skal alle kunne være seg selv på jobb og alle skal være akseptert og verdsatt.

Besøk våre nettsider for ytterligere informasjon