Ledercoaching går ut på å diskutere, lytte og tenke ut ulike løsninger og konsekvenser på de utfordringene lederen eller bedriften står overfor. Dette i lys av bedriftens strategi og målsetninger, samt lovverk og etiske retningslinjer. Målet med ledercoaching er å løse utfordringer og forebygge mulige fremtidige knuter som kan forhindre bedriften i å nå sine mål. Dette kan være alt fra tidstyveri til sykefravær.

Ledercoaching – oljen som smører maskineriet

Mange ledere opplever å være alene med utfordringene sine. Det er ikke uvanlig å kjenne på forventninger både oven- og nedenfra. Ofte er det ikke så mange tilgjengelige personer internt man kan diskutere med, og som også kan identifisere seg med rollen til lederen. Nettopp derfor finnes det et behov for ledercoaching. Hele poenget med ledercoaching er at lederen skal oppleve å kunne snakke åpent og konfidensielt om sine utfordringer uten at det får uønskede interne eller eksterne konsekvenser. På denne måten blir ledercoaching alt fra ventilering av frustrasjon, konkret problemløsning til strategisk ledelse. Lederen selv styrer prosessen ved å bestemme når han/hun skal gå fra diskusjon til handling.

Ved å spille lederen god på denne måten, vil han/hun fungere smidigere og mer effektivt i bedriften, samt sørge for at det som utføres av utfordringer er godt bearbeidet før det settes ut i praksis.

Mange ledercoacher tilbyr nå også "drop-in" ledercoaching, og korte konsultasjoner per telefon for å effektivt rydde opp i problemer på kort tid.

Viktige elementer i ledercoaching:

 • Nytteverdi 
 • Kompetanse
 • Tillit, kjemi og åpenhet
 • Positiv energi
 • Fokus på løsninger og konsekvenser
 • Gjennomføring og oppfølging

Nytteverdi

Lederen må personlig oppleve at coachingen er verdifull og nyttig for den jobben han/hun skal gjøre. Koseprat har de færreste tid til, og det løser få problemer. Lederen må være villig til å forplikte seg til handling og videre oppfølging. Dersom leder ikke opplever noen nytteverdi av coachingen, bør han/ hun enten bytte ledercoach, eller finne andre metoder som kan fungere bedre. Dette er det bare lederen selv som kan finne ut av, og det er det viktig å være bevisst. Det er mange elementer som skal passe for at nytteverdien blir bra nok.

Kompetanse

Det finnes utallige typer ledercoacher idag, og det gjelder å finne en coach som har akkurat den bakgrunnen som er avgjørende for å få et godt resultat. Noen mener at coachen bør ha erfaring fra samme bransje som lederen, mens andre er mer opptatt av generell erfaring, resultatoppnåelse eller selve coaching-metodikken. Man må på en eller annen måte finne en felles plattform for forståelse og kommunikasjon. Begge parter må  være i stand til å levere ut fra nødvendige krav eller forventninger.

Tillit, kjemi og åpenhet

I all kommunikasjon og samarbeid er tillit, kjemi og åpenhet viktig. Ansvaret for dette er helt klart ledercoachens. Dersom man ikke får dette på plass, bør man enten vurdere å bytte ledercoach, eller rett og slett bruke mer tid på hvordan coaching-prosessen fungerer. Mange ledere er ukjent med hva coaching går på, og trenger innføring og informasjon i hvordan det fungerer, før man kan oppnå personlig kontakt med ledercoachen. Dette er de fleste coacher kjent med, og de har som regel ingen problemer med at de byttes ut. Det er viktig at også lederne vet at dette ikke er problematisk. I tillegg er det viktig å vite at dette kan være helt avgjørende for å få et godt resultat.

Positiv energi

Ledercoachen skal være i stand til å skape positiv energi i samtalene med lederen. Det vil si: Være i stand til å manøvrere positiv energi til utfordringene, ved å fokusere på motivasjon, inspirasjon og alternative mulige løsninger på problemet. Lederen og coachen begynner ved å se på problemet sammen, og så diskutere mulige utveier og løsninger. Ledercoachen har ansvaret for å sortere og strukturere prosessen slik at utfordringene blir lettere å jobbe med. Man kan for eksempel dele inn utfordringene inn i viktig, ikke-viktig, lang og kort sikt, hva som er enklest å gjøre noe med osv.

Fokus på løsninger og konsekvenser

Det er lett å gå seg bort og miste oversikten. Hvem har vel ikke sett skogen for bare trær? Styrkene til en ledercoach er evnen til å se ting utenfra, å kjenne til ulike teknikker for å løse problemer og å sette igang lederen til å manøvrere energi til å ta i et tak. 

I løsningsprosessen snakker man mye om mulige konsekvenser. De fleste løsninger på et problem vil gi en eller annen konsekvens. Denne må man ha vurdert og analysert, slik at man ikke får overraskelser i etterkant man ikke var klar over.

Gjennomføring og oppfølging

Ledercoachen skal følge opp og coache både i gjennomførings- og oppfølgingsfasen. Evaluering av resultatet og konsekvensene er viktig. Dette er en viktig lærefase, og erfaringene herfra brukes videre i coachingprosessen. Bevisstgjøringen for lederen er kanskje det aller viktigste. Hva skjedde og hvorfor skjedde det?

Eksempler på hva en ledercoach kan hjelpe deg med:

 • Skape engasjement
 • Kommunisere bedre med teamet ditt
 • Løse konflikter og personalproblemer
 • Bevisstgjøre deg om dine sterkeste lederegenskaper
 • Bruke lederevnene dine mer mer optimalt
 • Få dine ansatte til å trives bedre på jobben
 • Snu vanskelige medarbeidere/avdelinger
 • Lære å oppmuntre og motivere andre 
 • Få dine ansatte til å yte mer
 • Få deg til å trives bedre som leder 
 • Få deg som leder til å yte mer
 • Få overblikk og egen arbeidsglede
 • Skape mer moro for alle på jobben


Kilde: Sinius AS
Tekst: Grethe Holtan - Sinius AS


Les også: Øk bevisstheten om ditt personlighetstrekk