Det har i tillegg kommet flere digitale måter å jobbe på. Disse teknologiske fremskrittene kommer virksomheten til gode, men hastigheten og kvantiteten til de digitale kanalene kan skape stort stress.

Sosiale medier og FOMO

Det vi tidligere har slitt med privat i sosiale medier, har gjort sitt inntog på arbeidsplassen. Lederne forventes å være jevnlig på sosiale medier, der de skal lenke, like samt legge til smarte kommentarer til egne og andres innlegg. Samtidig skal de kanskje også følge med og gjøre det samme både internt og på Teams.

Kan det være at ledere og ansatte sliter med følelsen av FOMO (Fear of Missing Out) og sliter med å holde seg oppdatert? Det er ikke lett å holde tritt med alt som foregår, og mange bruker nesten hele arbeidsdagen til å ta inn og dele informasjon – og må hele tiden planlegge når, hva og hvordan. Det er viktig å ha høye ambisjoner om å være åpne og transparente, men vi må være forsiktige og ta ansvar for hvor mye tid vi bruker, og på hva vi sender ut.

Les også: Lederutvikling i hybridtiden - ledernytt.no

Ekstra krevende for mellomledere

Mellomlederrollen er spesielt vanskelig. De må balansere for alle. For teamet, ledelsen, kundene og deres ansatte – ansatte som alle har spesifikke behov, og som nå ønsker mer individuell frihet og fleksibilitet.

Som mellomleder må du finne en måte å manøvrere deg rundt i den nye normalen som har andre krav og forventninger. Det er tydelig at det skaper stress. Fra tidligere å ha ett hovedspor – når du jobber, er du fysisk på jobb – til nå å kunne lede både digitalt og fysisk og i hybridversjoner, og ut fra de ansattes individuelle ønsker. Det er en ny måte å organisere seg på, en ny måte å lede ansatte i et miljø som er i stadig endring. Det er vanskelig å lede i den nye uforutsigbarheten. Det tar tid å komme tilbake og finne balansen i et nytt lederskap, men det handler om å tørre å være i usikkerheten uten å bli for stresset.

Les også: Mellomledere som endringsagenter - ledernytt.no

 

Tekst: Cecilie Hammernes  Foto: Istock.com  Kilde: chef.se