En av de viktigste oppgavene en leder har er å bygge opp og vedlikeholde en velfungerende og effektiv ledergruppe.

Foredraget gir veiledning til fornyelse i tenkning og praksis for å lede, være aktiv deltaker i og utvikle egen ledergruppe. Deltakerne får et komprimert overblikk over nyttige tankemodeller og et teoretisk fundament sterkt krydret med erfaringsbaserte eksempler.

Læringsmål:
•    Kunnskap om fremgangsmåter for å utvikle egen ledergruppe
•    Innblikk i forutsetninger, prosesser, resultater og psykologiske tilstander som kjennetegner velfungerende og effektive ledergrupper
•    Konkrete virkemidler for å analysere og iverksette målrettet øvingspraksis i egen ledergruppe

 

Great Leadership Institute® er Norges ledende ekspertmiljø innen tillitsbasert kultur og ledelse. Vi besitter en unik kombinasjon av kompetanse, erfaring, metoder og verktøy. Tillitsledelse myndiggjør medarbeidere, bidrar til at alle trekker i samme retning og sikrer gjennomføringsevne.

Leadership 1.jpg