Prosesspilot er et eksklusivt program som gir ledere kunnskaper og ferdigheter til å lede endringer og takle motstand på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Antall deltakere er begrenset slik at vi sikrer tett oppfølging og høy kvalitet på både samlingene og i de individuelle ledersamtalene mellom samlingene. Du vil også utvikle et unikt nettverk med de andre deltagerne som du vil kunne dra nytte av gjennom hele din yrkeskarriere.

Lederutviklingsprogrammet består av fire samlinger som knyttes sammen med personlig rådgivning. Deltakerne jobber med sine egne endringsprosesser gjennom hele programperioden og vil dermed kunne tilføre bedriften verdi allerede etter første samling. Ved å samarbeide med iProsess blir bedriften smidigere og styrker konkurransekraften.

Kull 7 2018 har følgende samlinger:

Samling: 23-24 april

Samling: 11-12 juni

Samling: 10-11 september

Samling: 29-30 oktober

Endringer kan ofte bli møtt med motstand og manglende aksept innad i bedriften, og organisasjoner prøver å dempe motstanden ved å gjøre en grundig prosess, gjennom å involverer mange og bruker lang tid for å dempe usikkerhet. Etterhvert som utviklingstakten i samfunnet øker blir evnen til rask og effektiv omstilling bare viktigere og viktigere. De som skal gjennomføre endringene må kunne gjøre det på en effektiv og profesjonell måte, altså skape involvering og fjerne usikkerhet på en rask og konstruktiv måte. Ved å være en del av dette programmet, så vil du kunne minimere mulighetene for å havne i lange prosesser og omkamper har vi rett og slett ikke tid og ressurser til.

Lederprogrammet Prosesspilot gjennomføres på Sørmarka konferansehotell ca 30 min fra Oslo. Pris pr. deltaker kr. 39 000,- i tillegg kommer kost og losji på 2 590 kr. pr. samling.

For mer informasjon og påmelding eller send en epost til post@iprosess.no

Om foredragsholdere

BILDE TOR_NY.jpg

Tor Berntsen er organisasjonspedagog og har 15 års erfaring med lederutvikling og rådgivning. Tor er spesielt opptatt av hvordan vi gjennomfører strategiske endringsprosesser i hverdagen og hvordan vi på en praktisk måte kan utvikle en bedriftskultur som forsterker strategien. Han utvikler ledergrupper og team slik at de skaper enda bedre resultater, og fasiliterer prosesser for bedre arbeidsmiljø og konfliktløsning. Tor er opptatt av den menneskelige faktoren i lederskapet og har evne til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle. Tor jobber etter påstanden «Du er den du er – og det kan du gjøre noe med!»

Per solo NY.jpg

Per Nordahl har bred erfaring fra å jobbe med utviklingsprosesser på individ og teamnivå. Han brenner for lederutvikling, og har sterk tro på å jobbe med samspillet mellom personlig lederskap, kultur og struktur. Han er kjent som en sterk motivator som er god til å bringe inn nye perspektiver og innsikt. Per fokuserer på å bevisstgjøre deg din påvirkning og effekt overfor deg selv og andre, for å kunne ta bevisste valg og oppnå ønskede resultater. Han har jobbet med alt fra innsatte til CEOs i norske og utenlandske selskap, og med en rekke enkeltpersoner med lederansvar.