Dårlig samhandling og mislykket kommunikasjon er 90 % av grunnen til at prosjekter feiler. Menneskeorientering i prosjekter neglisjeres lett. For å lykkes må du som prosjektleder ta godt vare på de utallige relasjoner som kan påvirke prosjektets utfall.

Prosjektledere er kaospiloter som må lære å håndtere flere typer mennesker, inspirere til samhandling og felles måloppnåelse. Ofte blir du valgt til å være prosjektleder fordi du er god til å lede deg selv. En annen ting er å lede andre. På dette kurset lærer du nettopp det.

Gjennom LIFO® metoden får du mulighet til større selvinnsikt og kan opparbeide en mer realistisk forståelse av deg selv. Bli klarere på hvordan du påvirker og samhandler med andre. I tillegg får du mulighet til å bygge større forståelse for hvordan dine egne prosjektdeltakere håndterer medgang- og motgangssituasjoner. Dette gjør at du mer effektivt kan håndter ulike preferanser og perspektiver.

INNHOLD I KURSET

  • Hva er forskjellen mellom prosjektstyring og prosjektlederskap?
  • Forstå betydningen av en bevisst overgang fra å lede seg selv til å lede andre
  • Øk bevisstheten rundt egen lederstil: Hvor ligger dine styrker, og hva er ditt utviklingspotensial?
  • Bli bedre kjent med dine egne prosjektdeltakere: Forstå bedre hvordan de håndterer medgang og motgangssituasjoner

KURSET PASSER FOR DEG SOM:

  • ønsker større forståelse for lederoppgavene som oppstår i prosjektsammenheng
  • vil ha bedre forståelse av deg selv i samhandling med andre
  • er fersk eller erfaren i prosjektlederrollen

OMFANG
Kurset Lederskap i prosjekter omfatter en elektronisk arbeidsbok med forberedende, interaktive oppgaver og en 1-dags samling. Tilgang til arbeidsboken sendes til deg 2 uker før kurs.

«Jeg anbefaler dette kurset for alle som ønsker en større bevissthet for hvordan du som prosjektleder kan skape gode resultater gjennom andre. Du vil bli godt kjent med deg selv, få bekreftet dine styrker og ditt utviklingspotensial, og lære hva som skal til for å oppnå et enda bedre samspill i prosjektteamet».
Kerstin Wenzel, kursholder

Kurset Lederskap i prosjekter kan også tilbys som bedriftsintern kurs.

PROSJEKTUKA 2017
Prosjektuka 2017, som arrangeres i Oslo den 06.-09.november, er en uke hvor vi tilbyr effektiv prosjektopplæring, faglig inspirasjon og mulighet til å knytte nye kontakter. Vi tilbyr 8 ulike 1 dags kurs som dekker ulike kunnskapsområder innenfor prosjektfaget. Delta på ett eller flere kurs. Sett sammen din egen kompetansepakke og velg de kursene som dekker ditt behov! Er du usikker på hvilke kurs som passer for deg? Vi veileder deg til å velge riktig. Her kan du lese om kursene som tilbys i PROSJEKTUKA 2017

Anbefalte artikler:

Hva gjør en god prosjektleder? 6 typiske kjennetegn

God prosjektleder_1.jpeg