Irmelin Drake (Foto: Privat)

Ledere bør utøve lederskap, men lederskap er på ingen måte forbeholdt ledere.

Lederskap, når det ikke betraktes som synonymt med ledelse (dvs å inneha en lederstilling), defineres som oftest som det å gå foran og vise vei, men kan også vise til å kanalisere - som i å lede strøm.  Vi kan lede andre gjennom å inspirere, motivere og anerkjenne dem, og påvirke gjennom å være rollemodeller og ta det første skritt mot positiv forandring.  

Jeg liker veldig godt Harvard alumni, Margaret Wheatley sin definisjon som knytter lederskapsbegrepet til det å bidra til (positive) endringer. Hun sier at en leder er "anyone willing to help, anyone who sees something that needs to change and takes the first steps to influence that situation»¹.

Jepp, verken mer eller mindre! En leder er en som tar et skritt for å skape positiv forandring.

Overalt i vår lille og store verden, er det mennesker som utøver lederskap, uavhengig av formelle posisjoner og av mer eller mindre planlagt karakter. 

Et fascinerende eksempel på det lederskapet som Wheatley skriver om², er Nobel prisvinner (2004) Wangari Maathai, som på 1970-tallet plantet 7 trær i forbindelse med en konferanse hun skulle på, uten å ha en grandios plan om hva det skulle kunne bidra til i en større sammenheng. De 2 trærne som overlevde (og som kun utgjorde en suksessrate på 28 % den gangen), bidro til å inspirere "the Green Belt Movement" som sørget for beplantning av mer enn 30 millioner trær i Kenya og Øst-Afrika i de neste tredve årene.  Maathai tok et lite skritt mot forandring, og gav seg ikke på tross av dårlige resultater i første omgang. Etter hvert skapte det en bevegelse med ualminnelige ringvirkninger! 

Sånn kan også lederskapets natur være - man tar et skritt mot forandring, men kan ikke alltid vite hva som kommer ut av det.

Lederskap er et sterkt ord som rommer uendelig positive muligheter. Derfor, la oss ikke forbeholde det til toppsjefer for store selskaper, ledere av politiske partier, eller til de som kommer først til mål uansett hvilke virkemidler de benyttet for å komme dit. 

La oss bruke det for å bli minnet på at vi (alle) kan gjøre en positiv forskjell - på jobben, selvsagt, men også i familien, venneflokken, nærmiljøet, idrettsforeningen, lokalsamfunnet, i bransjen vi arbeider, profesjonen vi tilhører, overfor grupper som er diskriminert, eller som har dårligere muligheter i samfunnet - ja, i det hele tatt, på alle områder som trenger utvikling og positiv forandring. 

Og vi trenger ikke ha så store ambisjoner. Små skritt kan skape uante ringvirkninger!

Lederskapets muligheter er mangfoldige - og vi skal ikke overlate til verken dagens eller morgendagens formelle ledere å ta hele det ansvaret. Selv om vi selvsagt skal legge vårt håp om positivt lederskap, også i deres hender.

  • ¹ "What is our role in creating change". In the Second Edition of Turning to One Another, January 2009, Berrett-Koehler Publishers Margaret Wheatley ©2008
  • ² Ibid

Tekst: Irmelin Drake 
 

BLI ABONNENT - KLIKK HER!

LederNytt forside 04 2015 web.jpg