”Trene på”

Men hvorfor dukker behovet for lederutvikling opp. Svaret på dette kan jo være så mangt. Det kan være resultater som uteblir og trygghet som forsvinner. Forvirring rundt beslutninger og mål, usikkerhet i markedet osv. En annen årsak kan være samspillet i ledergruppen, noe det faktisk er viktig å trene på å oppnå. Og ”trene på” er jo her et viktig stikkord.

Min mening er i denne sammenhengen svært enkel. Du kan ikke gå gjennom livet som leder uten å trene på takling av nye utfordringer og her ligger det nok dessverre store utfordringer for de aller fleste som føler at de ikke strekker til. Vi hører ofte at folk sier de jobber mer en fjorten timer i døgnet, men får likevel ikke de resultatene de ønsker. Det kan faktisk være at ”verktøykassen” de benytter faktisk mangler litt innhold.
 
Intet skjer
 
Om jeg skal ta utgangspunkt i erfaring med det markedet jeg selv arbeider med innen kunde- og organisasjonsutvikling, samt optimalisering i bruk av interne resurser, ser jeg en mengde fordeler i bedriftsinterne samlinger. Her har man mulighet til å foreta praktiske oppgaver, som samtidig med trening gir resultater i hverdagen.
Argumenter vi stadig hører fra medarbeidere: ”Vi har gjennomført både interne og eksterne undersøkelser, men det skjer aldri noe etterpå!” Både medarbeidere og kunder er klare og bare venter på tiltak, men intet skjer. Når vi så snakker med ledelsen sier de at de har diskutert resultatene og vurdert tiltak, men de hadde ikke tid til å gjøre noe med det. Så det ble bare liggende.
Om toppledelsen i denne type bedrifter hadde analysert årsaken til at det ikke settes i gang tiltak, ville de mest sannsynlig sett at det manglet kunnskap, kompetanse og initiativ om hvordan bruke resultatene fra undersøkelsene i konkrete tiltak. Her finnes det kurs og verktøy som gjør at det blir langt enklere å sette tiltak ut i drift, men det er samtidig viktig å sette av tid til å ”trene” på bruke av verktøyene.
 
God tilbud
 
Et annet område som kan være en utfordring, er den interne ”ledelseskulturen”, eller mangel på oppdatert strategi, mål og handlingsplaner. Dette er faktisk et relevant område å jobbe med og ikke minst trene på.
En av våre hovedsamarbeidspartnere innen generell trening av ledere er Jan Erik Vinje i Gustav Käser International. På bakgrunn av behov av forespørsler og behov i markedet, satte vi oss sammen for å se hvordan vi kunne finne gode tilbud på nettopp dette punktet.
 
Vi ser følgende grunnregler som er avgjørende for en leders suksess:
 
  1. Å kreve mer av meg selv som leder enn det andre forventer av meg. Medarbeiderne vil gjerne være stolte av sjefen sin. Spørsmålet er da: er jeg et forbilde?
  2. Kreve mer av medarbeiderne enn alle andre gjør. Våre medarbeidere er potensielle verdensmestere. Gir jeg som leder mine medarbeidere store nok utfordringer?
  3. Vise mer interesse for medarbeiderne enn alle andre gjør! Medarbeiderne venter personlig engasjement. Er jeg som leder god nok til å motivere og gi ros?
  4. Beskytt medarbeiderne mot redsel. Medarbeiderne trenger også tro og trygghet for å nå topp resultat! Gir jeg dem dette?
 
Når vi tar disse punktene inn i eksempelvis en diskusjon rundt resultatene fra en medarbeider og eller kundeundersøkelse, ja da ville vi kunnet få utrolige positive resultater. I tillegg ville det blitt enda bedre om strategi, mål og handlingsplaner også tilpasses parallelt.
 
Tiden er inne
 
Om din bedrift ikke har gjennomført lederutviklingskurs på mange år (eller aldri) så er dette tidspunktet å ta et tak. I det tøffe markedet vi nå har, med store strukturelle forandringer, er det viktig å tilpasse og utvikle egen organisasjon. Dette gjelder i like stor grad HR, salg og marked, administrasjon, produksjon og generell ledelse. Her ligger kanskje en av utfordringene. Vårt tips til alle som er toppledere - begynn med deg selv!
Hva kan du gjøre noe med? Hvordan er det med visjonen og forretningsideen? Er disse områdene tilpasset tidens krav? Tørr du å gjøre endringene? Har du de riktige forestillingene om fremtiden? Har du fokus på muligheten og har du en organisasjon som tåler at du er konsekvent?
Både vår og Gustav Käsers erfaring er at alle bransjer har behov og ofte ønsker å gjøre noe. Det betyr også at de som benytter tiden i tøffe tider både til å endre og trene, mest sannsynlig også vil vinne når mulighetene blir flere.
 
Trenden
 
Ved en rask sjekk på hva som er trenden nå for tiden, ser vi at konsekvent ledelse, medarbeiderinvolvering, evne til å sette krav og være konsekvent er behov som stadig dukker opp. Vi ser også at ”Management by heart” blir mer aktuelt enn noen gang.
 
Noen ser muligheter, noen ser hindringer, det som er sikkert er at det meste er usikkert. Dette krever forandringer og spørsmålet er da, - er du og din virksomhet klar?
 
Husk de aller fleste ledere og medarbeidere ønsker å bli bedre. Lykke til.
 
Tekst: Ingar Næss, daglig leder/rådgiver