Disse har erfaringsmessig relativt lav bevissthet om de krav og forventinger det stilles til dem i lederrollen. Vi tar utgangspunkt i bedriftens egne verdier og mål og i ledernes daglige oppgaver og utfordringer.

Målsetting
Vi utvikler trygge ledere som kommuniserer og motiverer sine medarbeidere på en positiv, resultatorientert og effektiv måte.

diagram.jpg

Aktuelt kursinnhold

 • Bevisstgjøring rundt krav og forventninger fra bedriften og kollegaer i deres nye rolle som leder
 • Relasjons- og verdibasert ledelse
 • Egen lederstil - stryker og utfordringer – bli bedre kjent med seg selv
 • Holdninger og atferd
 • Tydelighet - klart språk
 • Tilbakemeldinger
 • Vanskelige samtaler og konflikthåndtering
 • Medarbeidersamtaler
 • Møteledelse
 • Stressmestring
 • Bygge resultatorientert kultur
 • Finne og utvikle medarbeideres ressurser og kompetanse
 • Virkningsfulle medarbeidersamtaler
 • Sykemeldingsoppfølging
 • Hvordan lage enkle, realistiske og gjennomførbare handlingsplaner

Organisering og gjennomføring
Kursene organiseres med ulike moduler i en prosessorientert tilnærming, der vi tar opp både generelle tema og tema som den enkelte leder, gruppa eller bedriften mener de har behov for. Kursene har en stor grad av skreddersøm i forhold til bedriftens og den enkelte leders behov for best mulig resultat.

 • Korte forelesninger og «etterlesninger»
 • Grupper for erfaringsdeling og eventuelt arbeid mellom samlingene
 • Gruppeoppgaver og individuelt arbeid
 • Rollespill og trening på effektiv kommunikasjon
 • Heldagskurs etterfulgt av kortere samlinger
 • Skreddersydde tema
 • Trening og oppgaver mellom samlingene
 • Mulighet for coaching mellom samlingene 

 Kurset har en stor grad av skreddersøm i forhold til bedriftens og den enkelte leders behov for best mulig resultat. Ta kontakt med:  Jan Erik Forseth +47 482 46 258 forseth@briga.no