De noe mindre og mer internrelaterte hendelsene og situasjonene som kan ramme daglig drift er ikke så tematisert i bøker, artikler og kurs.

Nettverksfirmaet De Gode Hjelperne har gjort noe med dette. Sammen med NSR tilbyr de nå et 3 dagers intensivt kurs knyttet til det som beskrives som «hverdagskriser». Kurset går over tre dager: 11-12 oktober + 14.desember .

På kurset vil deltakerne bli introdusert til en rekke situasjoner og hendelser som kan oppstå i hverdagen og som krever handlingskompetanse hos ledere for å håndtere. Mange av «hverdagskrisene» er en krevende balansegang mellom det juridiske og mellommenneskelige. Konsekvensene av å trå feil vil kunne føre til uopprettelige skader. Både økonomisk, menneskelig, etisk, organisatorisk og omdømmemessig.

Kurset legges opp som en oppdagelses- og erkjennelsesreise der den enkelte vil bli utfordret på eget ståsted, egen kompetanse, egne erfaringer, egne vurderinger og egne responsalternativer. Samtidig vil en bli presentert for en rekke konkrete verktøy og praktiske tilnærminger.

Etter kurset vil deltakerne være godt forberedt på å møte og håndtere et bredt spekter av «hverdagskriser».

Meld deg på kurset her!

Print

Foredragsholdere Frode Dale er prosess- og fagansvarlig for dette lederkurset. Han har bakgrunn fra Forsvaret (Krigsskoleutdannet og blant annet tjeneste i UNIFIL). Han har spesialutdannelse innen leder- og organisasjonsutvikling, og har siden 1998 jobbet som selvstendig konsulent. Han har i tillegg til å ha skrevet en rekke bøker og artikler innen ledelsesfaget, gjennomført over 100 ulike lederutviklingsprogrammer og –kurs. Han har også undervist i en rekke år på Handelshøyskolen BI. Han holder for tiden på med å skrive flere bøker og artikler knyttet til kriseledelse og krisehåndtering. I kurset vil han holde den røde tråden, samt innlede om hverdagskriser og fasilitere ulike oppgaver/øvelser.

Generalmajor Tor Rune Raabye er avtroppende sjef Heimevernet. Heimevernet er Norges desiderte største beredskapsorganisasjon. Raabye har tidligere vært kontigentsjef for de norske styrkene i Afghanistan, og han ledet operasjonssenteret i Forsvaret de første timene under 22.juli-angrepet. Han har lang og bred erfaring med å delta i og lede ulike krisesituasjoner. I kurset vil han fokusere på hva toppledere og toppledergrupper bør gjøre når kriser oppstår. Samt hvordan de i større grad bør tenke sikkerhet og forebygging. Han vil også komme med en rekke eksempler på god og dårlig krisekommunikasjon.

Anders Snortheimsmoen er tidligere sjef for Beredskapstroppen i Oslo Politidistrikt (Delta). Han er nå deltidsansatt som sikkerhetsrådgiver hos firmaet Sikkerhetsledelse. Han har i flere år undervist på Politihøyskolen i beredskap og sivil krisehåndtering. I kurset vil dele sine erfaringer knyttet til beredskapstenkning, sikkerhetsledelse, operativ krisehåndtering og ikke minst evalueringer som virkemiddel i å forebygge og lære.

Claus Sonberg er partner i Zynk og kundeansvarlig for flere av Zynks største kunder. Han jobber i hovedsak med strategi og endringsprosesser, rådgivning av ledere og toppledere og krisehåndtering, og han er blant annet ansvarlig for å gi råd til og trene opp 100 ledere i lederkommunikasjon i en av Norges største virksomheter. Sonberg var rådgiver og pressekontakt for 22. juli-kommisjonen etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya i 2011. Claus Sonberg initierte oppstarten av Zynk høsten 2010. Sonberg har bred leder- og kommunikasjonsfaglig erfaring som tidligere kommunikasjonsdirektør og medlem av toppledelsen i SAS og som rådgiver, administrerende direktør og Norden-sjef i Burson-Marsteller. I sin tid i konsernledelsen i SAS var Sonberg ansvarlig for kommunikasjonen og investorkontakt (IR) i en av de mest turbulente periodene og største omstillingsprosessene i flyselskapets historie. I kurset vil han primært ta for seg hvordan en bør kommunisere både internt og eksternt når krise oppstår og pågår, samt hvordan en skal kommunisere når krisen(e) tar «slutt».

Jan Tore Savic Knutsen er rådgiver i Zynk Communication & Leadership. Han har bred internasjonal erfaring og spisskompetanse på krisehåndtering og medierelasjoner, og er ansvarlig for selskapets tjenester innen krise- og beredskapstjenester. Knutsen er cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har studert ved Universitetet i Damaskus og ved Hebrew University, innen fagene religionshistorie, arabisk, sosiologi og journalistikk. Han har tidligere vært informasjonssjef i Kripos og Politidirektoratet samt pressetalsmann for den internasjonale observatørstyrken TIPH i Hebron på Vestbredden. Knutsen har vært stipendiat ved Institutt for Fredsforskning (PRIO) og har jobbet som oversetter av arabisk skjønnlitteratur og engelsk prosa og som frilansjournalist. Han har bred erfaring som rådgiver fra olje-og-gass-sektoren, telekommunikasjon og transport og industri og har i mange år vært rådgiver for store internasjonale selskaper som Statoil, Lundin og RWE Dea og for Statnett, Flytoget og Telenor, i tillegg til flere andre. I kurset vil han primært ta for seg hvordan en bør kommunisere både internt og eksternt når krise oppstår og pågår, samt hvordan en skal kommunisere når krisen(e) tar «slutt».

Jon Reichelt er sjefpsykiater i Forsvaret og ansvarlig for Kontor for psykiatri og stressmestring i Forsvarets sanitet. Reichelt er utdannet Cand.med. fra Universitetet i Oslo, spesialist i psykiatri og har vært ansatt i Forsvaret siden 2000. Han er oberstløytnant og ble sjef for Forsvarets psykiatri i 2007. Reichelt ble Dr.med. i 2008 på et arbeid om de psykiske reaksjoner ved tilbud om genetisk testing for arvelig bryst- og eggstokkreft. Han er utdannet kognitiv terapeut ved Nasjonalt institutt for kognitiv terapi (NIKT) og har Master of management fra BI i 2012. Reichelt tok sjefskurset ved Forsvarets høgskole våren 2013. Hans spisskompetanse innen kriseledelse og krisehåndtering er den «menneskelige faktor». I kurset vil han si noe om hvordan mennesker (re)agerer når kriselignende situasjoner oppstår, og hvordan vi som mennesker best kan håndtere egne og andres følelser.

Einar Øverenget har dr.grad i filosofi, er Partner i Humanistisk Akademi AS og 1. amanuensis ved Høyskolen Innlandet. Han har gjennom flere tiår arbeidet systematisk med spørsmål knyttet til etikk, verdier, beslutninger, dilemmaer og omdømme i en rekke norske og internasjonale virksomheter. Fokuset har både vært på personalutvikling: etikk, verdispørsmål, kommunikasjon og selvstendiggjøring; og på organisasjonsutvikling: utvikling av etisk praksis og konkretisering og implementering av verdigrunnlag. Han har skrevet en rekke artikler og bøker knyttet til filosofi og etikk. I kurset vil han utfordre deltagerne på ulike aspekter og dilemmaer knyttet til særlig beslutninger både før, under og etter ulike typer av hverdagskriser.