Det er i dag flere kvinner enn noen gang før som starter egen bedrift. Tall fra SSB viser at 36 prosent av etablererne i 2012 var kvinner mot bare 29 prosent for 10 år siden. Det har altså vært en jevn økning i andelen kvinner som velger å starte eget aksjeselskap.

- Dersom økningen i antall kvinnelige etablerere forsetter med samme fart de neste 20 årene, vil vi det i 2033 være like mange kvinner som menn som starter opp egen virksomhet, konstaterer småbedriftsøkonom i DNB, Ellen Dokk Holm.

Lettere nå enn før
Småbedriftsøkonomen har stor tro på at utviklingen vil fortsette. En undersøkelse som Ipsos MMI har utført for DNB, viser at 200.000 kvinner drømmer om å starte for seg selv.
-
Det er mange grunner til at det blir flere og flere kvinner som starter egen bedrift. Med revisjonsfritak og lavere krav til aksjekapital er det blitt generelt lettere å starte for seg selv. I tillegg har selvstendig næringsdrivende fått samme rettigheter som vanlig arbeidstakere også når det gjelder foreldrepenger og svangerskapspenger, sier småbedriftsøkonomen.
-Sistnevnte betyr nok mye for de kvinnene som vurderer å starte egen virksomhet. Det er rett og slett blitt økonomisk tryggere for unge kvinner å satse på entreprenørskap, mener hun.