LINKEDIN_450x300.jpg

21% av Norges befolkning er på LinkedIn. Det tilsvarer over 1,1 millioner mennesker som er i businessmodus når de logger seg på – 3 av 4 oppgir at de er der for å holde seg oppdatert på nyheter om bedrifter. Når man i tillegg vet at ca. 200 000 av disse er ledere og beslutningstagere, begynner man å se konturene av en svært nyttig kanal for bedrifter.

Hvordan de ansatte fremstår på LinkedIn gjennom sine profiler kan bidra til å styrke – eller svekke – bedriftens omdømme. Sørg for at det slår ut i riktig retning for din bedrift

Få oversikt over mulighetene

Som med alle andre kanaler er det viktig å sette seg inn i alle muligheter, sette seg et mål og legge en god strategi – uten det har det lett for å bli mye prøving og feiling og dermed også bortkastet tid og penger.

Generelt sett har man som bedrift to hovedplattformer å jobbe ut fra hvis man ser bort fra annonsering: bedriftssider og egen og ansattes personlige profiler.

Med en godt utbygget og aktiv bedriftsside og gode og profesjonelle profiler hos de ansatte har man et godt grunnlag for både markedsføring, merkevarebygging, rekruttering, employer branding og ikke minst salgsrelaterte aktiviteter. Ved å følge dere på LinkedIn gir kunder og potensielle nye medarbeidere et signal om at de ønsker mer informasjon om dere; sørg for å gi dem det!

Men det er viktig å være klar over hvilke mekanismer som gjelder og hvordan man balanserer på den hårfine linjen mellom push og pull – en altfor direkte og aggressiv fremgangsmåte fungerer sjelden godt på LinkedIn.

Hvordan de ansatte fremstår på LinkedIn gjennom sine profiler kan bidra til å styrke – eller svekke – bedriftens omdømme og merkevare. Derfor er det stadig flere bedrifter som sørger for at de ansatte får informasjon om eller opplæring i hvordan de skal bygge gode og profesjonelle LinkedIn-profiler som både bidrar til å styrke den enkelte medarbeiders status som dyktig i faget sitt og derigjennom bedriftens omdømme.

Rekruttering og employer branding

At man kan poste stillingsannonser på LinkedIn vet de fleste, men det er ikke der hovedgevinsten ligger i forhold til rekruttering og employer branding på LinkedIn.

Via bedriftssidene – der kunder og kandidater aktivt har valgt å følge dere, og altså har bedt om å få informasjon – har dere en glimrende mulighet til å kommunisere hvilke karrieremuligheter som finnes i bedriften, dere kan vise frem fagnivået og arbeidsmiljøet og kommunisere ansatteløfte/EVP.

Dette gjøres gjennom statusoppdateringer med for eksempel bransjenytt, frokostmøter, videoer og intervjuer med ansatte, samt andre ting som kan bidra til å kommunisere at dere er et attraktivt sted å jobbe.

I tillegg til dette spiller profilene til den enkelte medarbeider – og spesielt ledelse og nøkkelpersoner i bedriften – en viktig rolle. Potensielle kandidater besøker ofte profiler til ledere og ansatte i bedriften, og hvordan disse da fremstår gjennom sine profiler og sin aktivitet kan bidra til å styrke eller svekke kandidatens inntrykk av dere.

Proaktiv rekruttering

En annen ting LinkedIn egner seg veldig godt til, er proaktiv rekruttering - altså at man identifiserer og nettverker med potensielle kandidater kontinuerlig og derfor bruker kortere tid på å fylle stillinger når behovet oppstår. Dette sparer man både tid og penger på, og det kan være spesielt nyttig for bedrifter som har et middels til høyt rekrutteringsvolum.

I følge LinkedIn selv er ca. 20% av medlemmene aktive arbeidssøkere, og i tillegg er hele 59% relativt åpne for å bli kontaktet dersom stillingen er spennende nok - dette tilsier at vi her har en kilde til svært mange både passive og aktive kandidater.

Kilde til informasjon

LinkedIn er også en utmerket kilde til informasjon. Har du først lært deg triksene for avansert søk og vet hvordan du skal navigere blant bransjenyheter, bedriftsinformasjon og informasjon om hvem som jobber hvor og med hva, er du godt rustet for både møter, salgssamtaler og når du skal identifisere og kontakte potensielle kandidater til en ledig stilling.

En annen ting som kan være nyttig å ha i bakhodet, er at informasjonen flyter begge veier – vær klar over at kunder, forretningsforbindelser, kandidater og til og med i økende grad journalister benytter seg av LinkedIn for å få informasjon om deg, dine kolleger og din bedrift.

Det understreker nok en gang behovet for å ta kontroll over hvordan bedriften fremstår på LinkedIn. Dette gjør dere gjennom å sørge for at bedriftssiden bygger opp under merkevaren og at de ansatte har fått kunnskapen og informasjonen de trenger for å lage profiler som bygger opp under både deres egen personlige karriere og bedriftens omdømme.

Markedsføring med silkehansker

I og med at man treffer så mange beslutningstagere på LinkedIn og at de selv aktivt kan velge å motta informasjon om bedriften gjennom å følge bedriftssiden deres, er det en god kanal for å markedsføre bedriftens produkter og tjenester.

Men for å lykkes med markedsføring på LinkedIn er det viktig å forstå mekanismene som gjelder og hva kundene, kandidatene og andre som følger dere der forventer av dere. Velger man å pøse på med salgsargumenter og produktnyheter og lite annet kan det ha en negativ effekt snarere enn å bidra til å styrke bedriftens merkevare og omdømme.

Nøkkelen er den samme som i effektiv innholdsmarkedsføring; sørg for å gi de som har valgt å følge dere på LinkedIn innhold med høy nytteverdi. Det kan gjerne være bransje- og fagstoff publisert av tredjepart, resultater fra studier og undersøkelser, informasjon om bransjerelaterte seminarer og frokostmøter osv.

En god tommelfingerregel er at 70-80% av innholdet dere poster fra bedriftssiden bør ha høy nytteverdi for følgerne og ikke være egenpromotering, mens maksimalt 20-30% kan være informasjon om egne produkter, tjenester eller stillinger.

På denne måten bygger dere status som fageksperter og styrker merkevaren på den fronten, samtidig som kundene og kandidatene er mer positivt innstilt til informasjonen om produktene eller tjenestene deres når dere først poster noe om det.

LinkedIn som salgsverktøy

For salgsorganisasjoner kan LinkedIn være spesielt nyttig. Jobber man med salg vet man hvor viktig det er å få tak i de rette beslutningstagerne og å stille godt forberedt i møter.

En selger som er vel bevandret i hvordan hun skal finne frem til riktig beslutningstaker hos kundene, hvordan hun kan bruke LinkedIn til å komme i kontakt med og bygge relasjoner til kunder og ikke minst hvordan hun kan bruke informasjonen om personer hun skal møte til å spisse salgspitchen, vil fort oppdage at LinkedIn er et godt arbeidsverktøy.

Det er med LinkedIn som med trening og medlemskap på Elixia – medlemskapet i seg selv gir ikke resultater, det er det aktiviteten som gjør

Hvordan lykkes på LinkedIn?

Så hva skal til for å lykkes med LinkedIn som B2B- og rekrutteringskanal? Hver enkelt bedrift har jo sine spesifikke behov og målsettinger, men generelt sett kommer man langt dersom man følger denne sjekklisten:

 • Sørg for å ha en god strategi i bunnen
 • Ha en fullstendig utbygget og levende bedriftsside
 • Ledelse og HR-personell godt representert med gode profiler
 • Oppdaterte og profesjonelle profiler hos alle ansatte
 • Gode og aktive ambassadører – ikke glem internkampanjen!
 • Kunnskap om mekanismene på LinkedIn
 • Kunnskap om effektive søkemetoder
 • Bruk det som en arena for dialog og relasjonsbygging, unngå monolog og «enveiskjøring»
 • Bruk det til proaktiv rekruttering; identifiser og bygg relasjoner til potensielle kandidater før behovet oppstår
 • La det være en kontinuerlig satsning – unngå enkeltkampanjer og skippertak
 • Sørg for kontinuerlig evaluering og justering av strategi og innhold

Og husk: Det er med LinkedIn som med trening og medlemskap på Elixia – medlemskapet i seg selv gir ikke resultater, det er det aktiviteten som gjør.

Fakta om LinkedIn:

 • 1,1 million norske medlemmer pr. april 2014
 • Ca. 200 000 oppgir at de er ledere eller beslutningstakere
 • Kjønnsfordeling: 40 % kvinner, 60 % menn
 • I gjennomsnitt kommer det 800 nye medlemmer per dag i Norge
 • Ca. 13 % av de norske medlemmene logger inn daglig
 • 46 % logger inn ukentlig
 • 21 % er aktive jobbsøkere
 • 59 % er passive kandidater, men oppgir at de vil vurdere en stilling dersom den er interessant for dem
 • Tre av fire medlemmer bruker LinkedIn for å holde seg oppdatert på nyheter om bedrifter

Kilder: linkedin.com, hubspot.com, nordicmediateam.no, Ipsos MMI

For å lykkes med markedsføring på LinkedIn er det viktig å forstå mekanismene som gjelder og hva kundene, kandidatene og andre som følger dere der forventer av dere At man kan poste stillingsannonser på LinkedIn vet de fleste, men det er ikke der hovedgevinsten ligger i forhold til rekruttering og employer branding

LES OGSÅ: Fremtidens suksessfulle merkevarer er menneskelige!

Tekst: Kathe Arnesen er partner og strategirådgiver i PR- og kommunikasjonsbyrået Nordic Media Team. Hun har bakgrunn fra reklame- og mediabransjen og har de siste årene spesialisert seg på strategi og kommunikasjon på digitale flater og i sosiale medier. Hun jobber både med bedrifter og bemanningsbyråer når det gjelder strategi, bedriftssider og kursing/opplæring på LinkedIn.

Foto: Gry Monica Hellevik