Konflikt på jobben.jpg

Morgendagens ledere får nye problemer å hanskes med skal man tro den anerkjente britiske konfliktforskeren Randall Scott Peterson fra London Business School. For han har forsket på utviklingen i både britiske og internasjonale bedrifter og han ser nå konturene hvor selve strukturen i bedriftene er i ferd med å endre seg.

For stadig flere bedrifter organiseres nå annerledes enn tidligere ved at de ansatte jobber mer i grupper for å løse oppgaver, og gruppearbeidet vil ifølge Peterson føre til klammeri med mye munnbruk innad i gruppen og mellom gruppen og ledelsen. Og årsaken er fordi det blir mange flere meninger om oppgavene som skal løses og hvordan problemene skal løses når de oppstår underveis.

Og for morgendagens ledere blir det å være konfliktløser en av de viktigste og mest avgjørende oppgavene for at bedriften skal lykkes, skriver Randall Scott Peterson i en avhandling som nylig er publisert.

LES MER OM KONFLIKTHÅNTERING