Magien skjer når relasjonen er god - og det starter med den gode samtalen. Ofte forbinder vi en god relasjon med en udefinerbar kjemi som på mirakuløst vis oppstår av seg selv, noe som bare enten er der eller ikke - nærmest som en tilfeldighet skapt av universet.

Heldigvis er det ikke nødvendigvis slik. Du kan skape en god relasjon ved å trene på og være bevisst hvordan du kommuniserer.

I forkant av medarbeidersamtalene er det verdifullt å se på noen fallgruver som potensielt kan være hemmende for den gode dialogen. Blir du bevisst disse vil du oppleve at det er i relasjonen vi skaper magi.

Still spørsmål og tie stille

Vi er ofte redde for stillheten derfor følger vi ofte for raskt opp med neste spørsmål. Dersom vi tar oss tid til å bli venn med stillheten vil den gi rom for gode refleksjoner. En vanlig fallgruve er at vi som ledere ofte tenker at vi har svaret, vi tolker og antar og fullfører resonnementet for den andre, for vi vil så gjerne hjelpe til.

Les også: Makten i de riktige spørsmålene - ledernytt.no

Bruk stoppknappen

I dialogen kan det som den andre sier vekke uventede følelsesmessige og tankemessige reaksjoner hos deg. En god teknikk kan være å utsette din respons til du har hatt en indre dialog om hva som skjer i og med deg. Tål stillheten og ta deg tid.

En spontan og naturlig reaksjon kan være lysten til å forsvare seg fordi noe ble trigget i deg som kanskje ikke var intensjonen fra den andre. Da kan det være klokt å utsette din respons, og heller følge opp med et spørsmål for å skape klarhet og bedre forståelse for hva som egentlig ble sagt og ment.

Les også: Uten tilstedeværelse, ingen god kommunikasjon - ledernytt.no

Dynamisk dialog

Ta dine medarbeidere i å gjøre noe bra. "Se" de ved å anerkjenne styrker og adferd du vet de mestrer og er stolt av å få til. Det skaper tillit og et klima der du som leder kan være tydelig uten å virke truende, der vi blir mottakelig for tilbakemeldinger og der vi har nok trygghet til å rapportere om feil og utfordringer.

Det er fint å ha en mal å støtte seg til, men du trenger ikke å følge den slavisk, stol på at de gode spørsmålene kommer til deg når du lytter på øverste nivå: Hvilke er dine viktigste styrker og hva ønsker du anerkjennelse for? Hva har du gjort for å utfordre meg som leder? Hva handler dette egentlig om for deg?

Les også: Det er en enorm kraft som ligger i å se og bli sett, å heie på og bli heiet på - ledernytt.no

Ansvar og motivasjon

Har du noen i teamet som du opplever ikke presterer som forventet? Sjekk ut hvor hen er på motivasjonskalaen nå og hva hen tenker skal til for å løfte seg.

Din jobb som leder er å nullstille deg og hente fram troen på at hen har ressursene og potensiale til å flytte seg. Let etter styrkene hos din medarbeider - med de rette rammebetingelser ønsker vi alle å gjøre vårt beste og bidra. Vi presterer bedre når vi er trygge. Din innstilling til medarbeider smitter og du kan skape en god spiral.

hanne villard.jpg

Tekst: Hanne Villard, Seniorrådgiver i HR-huset  Foto: HR huset og Istock.com