Ideen bak studiet er at lederutfordringer må sees i sammenheng med de endringene som skjer i samfunnet og i organisasjoner. Studiet skal gi deg bedre analytiske verktøy til å forstå slike endringer. Det er et mål at denne kompetansen skal kunne brukes konstruktivt i forbindelse med faktiske endringsprosesser

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer for jobber innen:

  • Analyse- og utredningsavdelinger i større organisasjoner
  • Næringsliv og offentlig forvaltning
  • Undervisning og forskning

Masterstudiet er for deg som allerede arbeider eller har ambisjoner om å arbeide som leder, mellomleder, rådgiver eller konsulent i organisasjoner.

Hvorfor Høgskolen i Molde

Ved Høgskolen i Molde har samfunnsfag, organisasjon og ledelse alltid vært viktige utdannings- og forskningsområder. Høgskolens bredde og faglige tyngde innenfor disse områdene vil gi deg den faglige støtte du trenger for å gjennomføre dette studiet. Høgskolens læringsmiljø er basert på tett kontakt mellom studenter og fagpersonale.

Studiets faglige innhold

Foruten mastergradsoppgaven inneholder studiet kurs om organisasjoner i en global verden, sosiologisk og økonomisk organisasjonsteori, ledelsesteori, metode, vitenskapsteori samt valgfrie emner. Studiet er tverrfaglig på den måten at både økonomiske, sosiologiske og statsvitenskapelige perspektiver på endring tas opp.

SØK OPPTAK HER!

Fagområde: Juss og samfunnsfag / Utdanningsnivå: Master / Organisering: Heltid / Oppstart: Høstsemester / Undervisningsspråk: NorskStudielengde: 2 år / Søknadsfrist: 15. april 2018 Studiepoeng: 120 Søknadskode: 211 1081 Opptakskrav: Relevant bachelorgrad, karaktersnitt C eller bedre. / Studiested: Molde Grad: Mastergrad