I 2022 var hver fjerde (26 prosent) administrerende direktør i finansnæringen kvinne. Det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret.  Samlet var 2 220 kvinner ansatt i lederstillinger, mot 4 300 menn. 

Kvinnelige ledere tar store skritt for å vise at de er her og mener alvor. Her er noen av mange sterke eksempler og tanker – fra kvinnelige ledere – til kvinnelig lederskap:

1. Kvinner uttrykker sårbarhet og empati

En viktig lærdom fra kvinnelig ledelse er å vise sårbarhet og empati. Det finnes mye styrke gjennom å være autentisk; vi trenger ikke å være harde, tøffe og nedlatende for å lede et team.

2. Kvinner støtter andre kvinner

Kvinnelig lederskap inkluderer å styrke andre kvinner, enten det er gjennom markedsføring på sosiale medier eller å skrive om sine medkvinner på en blogg. Kvinner som støtter andre kvinners arbeid, gjør en innsats for å eliminere de eksisterende kjønnsforskjellene i næringslivet.

3. Kvinner og kriseledelse

Ifølge Nionila Ivanova, IT Creative Labs, har kvinneledende nasjoner vært rollemodeller for å håndtere pandemien. Hun hevder at kvinnelig ledelse kan føre til bedre resultater i kriser, at de har bedre besluttsomhet kombinert med empati og rasjonell tankegang i situasjoner med høyt stress.

4. Kvinner som rollemodeller for sine team

Kvinner viser seg ofte å være en god rollemodell for teamet sitt i vanskelige situasjoner, som for eksempel ved misfornøyde kunder eller interne utfordringer. Emilia D’Azica mener at kvinner da er flinke til å coache medarbeiderne sine, en ferdighet som er spesielt kritisk i dagens turbulente økonomi.

5. Kvinner viser medfølelse

Å vise medfølelse er ikke et tegn på svakhet. Det handler om å virkelig bry seg om og ta vare på medarbeidernes ve og vel. Når du styrker teamet ditt og stoler på at de gjør sitt aller beste, vil dere sammen ta virksomheten til neste nivå.

6. Kvinner balanserer sin følelsesmessige styrke

De aller beste lederne er gode på å balansere emosjonell styrke i sitt lederskap. De håndterer stress på en god måte, de tar ikke ting personlig, de har mot og selvtillit til å ta vanskelige beslutninger. De er empatiske, sårbare og håndterer følelsene dine.

7. Kvinner oppmuntrer og inkluderer

Man kommer langt med å lede et team gjennom å la andre bli en del av prosjektet eller oppgaven. En kvinne som kommuniserer sin visjon godt, vil få medarbeidere som er stolte av å støtte henne. Det er da viktig å hedre hver enkelt slik at de føler seg verdsatt for bidraget de kommer med.

8. Kvinner modellerer en menneskesentrert lederstil

Menneskesentrert ledelse fører til samarbeidende, inkluderende miljøer der personlig autonomi, psykologisk trygghet og åpenhet står sterkt. Når du som leder fokuserer på de ansattes trivsel, vil det gi gladere ansatte, samtidig som det skaper forretningsvekst fordi teamet ditt lykkes.  

Teist: Cecilie Hammernes: Illustrasjon: Istock.com   Kilde: Forbes.com og Finansnorge.no