Gjennom sin mangeårige og allsidige bakgrunn som gründer og leder av frisørkjeden PÅHÅRET så Vigdis Reksten viktigheten av å finne gode løsninger for å kunne forebygge og håndtere de store samfunnsmessige og økonomiske kostnadene knyttet til misnøye, stress relaterte sykdommer og økende sykefravær.  Slik ble forretningsideèn om Intui - mentale treningssentre født.

Som Gründer og daglig leder av Intui har hun selv gått veien i med- og motgang, både som menneske og leder, og har 40 års erfaring i å jobbe tett på mennesker, både i kunderelasjoner og som gründer og leder av egne bedrifter.

På bakgrunn av denne solide erfaringen har hun en tilnærming mot det praktiske, dvs hvordan det virkelige livet utspiller seg mellom leder og medarbeider, kolleger og mennesker i møte med hverdagens små og store utfordringer.

Hun så at behovet for å omstille seg og henge med i verden, holde seg frisk og håndtere livet slik det er i en hektisk hverdag er økende, og at ledere og mennesker derfor må lære å tenke nytt og annerledes. Som betyr at vi har en

større grad av mental styrke, spenst og fleksibilitet for å møte krevende utfordringer på jobb og privat.

Mental trening satt i system

Vi trenger å jobbe målrettet med vår mentale ”muskel”, bruke tid på indre lederskap for å kunne bevisstgjøre og utvikle nye og mer hensiktsmessige tankesett og atferdsmønstre som fungerer i fremtiden, og som helt klart er annerledes enn fortiden. Det trengs bevisstgjøring og kontinuerlig mental trening for å hjelpe mennesker, bedrifter og organisasjoner til å møte dette store behovet.

Intui –mentalt treningssenter er nordens første mentale treningssenter hvor ledere og medarbeidere kan trene sine mentale ”muskler” for å håndtere vår omskiftelige hverdag og arbeidslivets utfordringer. Den mentale treningen fokuserer på målrettet indre arbeid for friske mennesker i krevende jobber og livssituasjoner gjennom individuelle mentale treningsprogrammer eller i gruppe. Vi arbeider for å forebygge og styrke det friske mennesket samt fremme nytenking og positive holdninger.

Krav til ledere

Fremtidens ledere er rollemodeller i kraft av hvem de er som mennesker. Ledere er også mennesker, selv om noen til forveksling kan likne maskiner. Når det vi gjør og fremstår som i den ytre verden ikke samsvarer med dypere verdier i vårt indre, vil det før eller siden oppstå en indre konflikt, en ”meningskrise”.  Hva er poenget med det jeg holder på med?

Hva vil kreves av ledere i tider der det meste er usikkert?   

Den ytre verden er uforutsigbar og kontinuerlige omstillinger kaster mennesker og organisasjoner ut i kaos og kriser. Hva kreves når det som før virket godt har sluttet å virke? Hvilket register har lederen å spille på, og hva innholder verktøykassen?

Intui tror at det for ledere og samfunnet generelt er nødvendig at vi trener våre mentale ”muskler” på lik linje med våre fysiske.  For bedriften og samfunnet vil dette også gi store og betydelige samfunnsøkonomiske gevinster ved at vi tar ansvar for vår mentale helse og utøver kontinuerlig mental ”styrketrening” satt i system. Bare slik vil vi kunne utvikle og forvalte våre menneskelige ressurser godt i fremtiden.

Det er så mye i vår tid som er innlært for bruk i en tidligere tid, et annet marked, et annet samfunn, og har vi noen gang lært at ”avlæring” av det som ikke lenger fungerer er like viktig? Lærte vi noen gang å gi slipp på våre tidligere ledere og forfedrenes tankemønstre, atferd og overlevelsesstrategier?

Når vi nå oppdager at tidligere tiders tenkning og løsninger ikke lenger er tilstrekkelige, er det mer enn noensinne behov for at ledere og medarbeidere har mental styrke og mental fleksibilitet til å møte dagens og fremtidens utfordringer på en ny måte.

Mening utover oss selv

Vi vet at mange mennesker lengter etter å utvikle det beste i seg selv og kunne leve og arbeide i berikende og meningsfulle fellesskap med oppgaver som har nytteverdi og gir mening utover oss selv.

Vi ser et behov for at ledere og bedrifter må forstå verdien av dette perspektivet og være oppmerksomme på de positivt latente drivkreftene som ligger i sine medarbeidere, ved å tillate mental utvikling og trening i nettopp dette. 

Formål med Intui

Vigdis Reksten, gründer av Intui, har gjennom egen refleksjon over egen oppvekst og historie et bevisst ståsted på hvorfor hun har blitt den hun er og hvilke verdier hun navigerer etter som privatperson og forretningsmenneske.

En bevissthet om å være privilegert har gjort henne ydmyk i forhold til hvordan hun forvalter ansvaret som følger med som gründer og leder, og som manifesterer seg i hennes forretnings- og ledelsesfilosofi.

·        Hva kan jeg som leder og medmenneske gjøre som gir muligheter for mennesker til å utvikles og lykkes som seg selv, og oppnå et godt liv?

·        Hva kan jeg som leder og medmenneske gjøre for å skape gode karrieremuligheter for flere i et kompletterende og utviklende arbeidsfellesskap?

Dette er noe hun gjennom kontinuerlig fokus på mental utvikling og trening ønsker å videreformidle til sine lederkolleger.

-Verden trenger et Helhetlig tankesett som integrerer ulike deler i en ny og større enhet, sier Vigdis Reksten.

Tekst:  LederNytt