Med dagens teknologi er det enklere enn noen gang å finne det man trenger og å komme i kontakt med hverandre. Likevel kan dagens metoder for å søke jobb og rekruttere være utmattende og tidkrevende. Dette var det noen som ønsket å gjøre noe med. Daglig leder og gründer Dan Mario Røian var 19 år da han startet Grønn Jobb, en HMS bedrift som raskt ble gaselle. Han erfarte at ansettelser kan være en av de mest tidkrevende arbeidsoppgavene som leder og fikk god erfaring med å ansette selgere. De utviklet appen Jyb.

Joachim, DanMario og Tommy Westlie (1).png

Mer effektivt med app

Jyb er designet for en mobil hverdag. Målet er gjøre det enklere for både kandidat og bedrift å komme i kontakt med hverandre. Med Jyb gjør du jobbsøk enkelt fra mobilen og finner aktuelle arbeidsgivere. Brukerne oppretter sin egen profil og oppgir kriterier som da gjør «matchmaking» enkelt. Jyb bruker en teknologi som kan sammenlignes med Tinder. Dersom du finner det du leter etter, kan du sveipe til høyre og ta kontakt. Dette bidrar til å matche bedre kandidater med deres nye arbeidsgivere. Arbeidsgiver oppretter en profil og legger inn aktuelle stillinger. Kandidaten legger inn aktuelle data om seg selv. Dette blir både «employers branding» og «personal branding». Tjenesten er fortsatt gratis. Så langt har totalt 5 342 brukere registrert seg. 4 942 kandidater og 400 bedrifter og det er utlyst totalt 88 stillinger.

Som arbeidsgiver søker du kun etter kandidater du trenger. Dersom du ser en interessant kandidat kan du vise interesse ved hjelp av et tastetrykk - eller sveip. Ved gjensidig interesse med kandidaten, vil dere kunne starte en dialog direkte i appen.

Tanken bak utviklingen av Jyb for bedre utvelgelse og effektivt jobbsøk, var at jobbsøkerprosessen ofte er tungvint. Man må fylle inn masse informasjon mange steder og kommer gjerne i rekken av mange søkere. Det er både tidkrevende og ikke alltid så hensiktsmessig. Å ta direkte kontakt med bedriftene er ofte bedre. Mange bedrifter får mange søkere, men med mer tradisjonell rekruttering vil de rette kandidatene ofte bli borte i jungelen av jobbsøknader. Med Jyb kan arbeidsgivere komme over aktuelle kandidater i løpet av sekunder. Du får bedre oversikt over jobbsøkere og kandidater som er interessert i din bedrift.

Lavere kostnad

For bedriftene kan det være mye penger å spare på å gjøre rekrutteringen selv. Search and selection-konsulenter tar ofte godt betalt- gjerne 20 % av kandidatens årslønn. Noen tar også fast pris for søk. Nå kan lederne gjøre denne jobben selv. Med Jyb blir utvelgelse enklere. Man får tett dialog direkte med kandidaten, uten å måtte betale dyre honorarer. Dette kan spare lederne for tid og penger. Da blir det viktig med fokus på gode intervjusamtaler, dialog med kandidaten, innfasing og opplæring. Stadig flere oppretter såkalte «onboarding-program» for best mulig innfasing i ny jobb. Å rekruttere feil person eller gi et dårlig inntrykk etter ansettelse, kan koste.

Noen gode råd på veien kan være å ha god seleksjonsrutine og definert stillingsbeskrivelse som stemmer overens med stillingens faktiske innhold, samt gjøre det klart hvilke forventninger som er knyttet til stillingen så det ikke oppstår noen misforståelser. Involver gjerne flere i intervjufasen.

Kaare, Joachim og Dan Mario.jpg

Vær grundig i ansettelsen

Rekrutteringsspesialisten Thomas Schibbye sier: det finnes mange meninger om hvor enkelt eller utfordrende det er å velge rett person i en rekrutteringsprosess, fra de selvsikre som hevder de er eksperter på å velge ut rett person og alltid treffer, til de mer tvilende som synes det er vanskelig å vite hvor godt en person de vurderer å ansette trolig vil prestere i jobben. Trolig vil flere organisasjoner benytte evnetester i tillegg til eller istedenfor personlighetstester for å øke sannsynligheten for at de ansetter en ny kollega på rett grunnlag.

Det kan være kostbart å ansette feil person til feil kultur eller rett og slett feil jobb. Noen ganger overdrives eller undervurderes ting, og det gjelder begge parter. Tydelig kommunikasjon og grundighet er viktig i alle rekrutteringsprosesser. Det er ikke bare arbeidsgiver som skal stille kravene. Det er viktig at arbeidstaker også blir gitt muligheten til å være mest mulig ærlig om hva som er kandidatens erfaringer og drivende verdier.

Noen gode råd for rekrutteringsprosessen kan være å sjekke ut kandidaten på LinkedIN og andre sosiale medier. Bruk gjerne en mal for referanse-sjekk der du krysser av for verdien i hvert punkt: på en skala fra 0-6 der 6 er best, i hvilken grad vil du si at XX besitter følgende egenskaper?

  1. PERSONLIG

A Empati/omsorg/samvittighet

B Åpenhet/imøtekommenhet overfor nye mennesker

C Ærlighet/troverdighet/profesjonalitet

  1. FAGLIG

A Målrettethet/resultatfokus/gjennomføringsevne

B Økonomiforståelse/kommersielt talent

C Detaljforståelse/evne til å kvalitetssikre/risikovurdering

I tillegg kan det være aktuelt å opprette en intern referanse-gruppe slik at kandidaten blir intervjuet av flere representanter fra bedriften. Noen gode råd fra Dan Mario Røian når det gjelder rekrutteringsprosessen, er å kartlegge hvilke mennesketyper man er ute etter, både i forhold til personlighet og egenskaper man må ha for å passe inn i bedriftens eksisterende kultur. Deretter kaller man inn de man anser som kvalifiserte til intervju og har en klar og tydelig plan på hvordan teste og utfordre kandidatene på flere måter og nivåer. Så sjekker man referanser og kjører 2 gangs eller til og med 3 gangs intervju.

Tekst: Anne Marie Monsen

Abo annonse des 16.jpg