inger myklebust.jpgHvordan fornyer vi oss? Jeg ser 3 viktige faktorer. 

Åpne opp for

  • kontinuerlig oppdatering av moderne markeds- og kundekunnskap
  • sterkere kundesentrisk utvikling
  • mer diversifisert team innsats

ÅPNE OPP FOR KONTINUERLIG OPPDATERING AV MODERNE MARKEDS- OG KUNDE KUNNSKAP

En smart leder har sagt: «Vi finner ikke løsningen i regnskapet, men ved å sette våre sinn i gjørma av markedet». Hun utfordrer hvordan styrer og ledelse arbeider i dag. Vi ser i speilet i for stor grad. Mer tid må anvendes til å se fremover - til å være innovativ og anderledestenkende. Da må det åpnes opp fra de tradisjonelle, lukkede rammene og sannhetene. Mindre kontrollorientering og mer kreativitet. Anvende moderne forskning. Spille på hele spekteret av sine ansatte, sine kunder og samarbeidspartnere. Kommunisere på nye måter. Forstå trender og teknologi.

Ta med dere de gode verdiene, legg de foreldede bak dere og skap noen nye. 

Hvordan sikrer du kontinuerlig, oppdatert markeds- og kunde kunnskap i din ledergruppe og ditt styre?

ÅPNE OPP FOR STERKERE KUNDESENTRISK UTVIKLING

Kundesentrisk handler om så mye mer enn å gi god kundeservice. En kundesentrisk virksomhet starter med hvordan løse individuelle kundebehov gjennom gode løsninger. 

Er norske virksomheter kundesentriske? Bare i begrenset grad, mener jeg. I næringsmiddelindustri og i detaljhandel går konkurrentene i for stor grad i fotsporene til hverandre. Det er for lite relevant fornyelse og individtilpassede løsninger. Elektroniske bonger med pristilbud er et eksempel på en nyutvikling i dagligvarehandelen. Sikkert relevant for flere. Men hvorfor sendes slikt i posten til de som ikke bryr seg? Det fører jo bare til irritasjon og gir en slags bekreftelse på at man ikke er kundesentrisk. Tid for å bli kjent med individuelle behov gjennom nærmere analyse. Kundene ønsker å bli lyttet til og bli betjent med relevante produkter, tjenester og kommunikasjon i sine ønskede kanaler. Spill gjerne direkte med dine kunder og samarbeidspartnere i utviklingsarbeidet. Bli kjent med ønskene i de ulike kundeklustrene gjennom analyse og lag relevante løsninger. Inspirer!

En annen viktig dimensjon ved å bli kundesentrisk er å vise sosiale evner både eksternt og internt. Her ligger et så enormt potensial. Vi liker virksomheter der lederne og medarbeiderne står frem gjennom digital dialog. Men hvorfor er det så få som benytter seg av denne muligheten? Det skapes verdier gjennom slik sosialisering hver eneste dag. Tør å stå frem, lær og utvikle dere videre. Alternativet er ikke så hyggelig. De med manglende digital profil virker utdaterte. Ikke vær en av de! Det sies at din digitale/ sosiale tilstedeværelse er dagens visittkort. Sørg for å ha det. 

Hvordan sikrer du en sterkere kundesentrisk utvikling?

ÅPNE OPP FOR MER DIVERSIFISERT TEAM INNSATS

Det er godt kjent at vi for ofte ansetter ressurser som er like som oss selv. Bare ta en titt på styrene og ledergruppene i dagens virksomheter. Er det ikke forunderlig hvor like alle ser ut i mange tilfeller? Kvinnene lyser opp i HR og støttefunksjonene i beste fall. Faren er at man tenker for likt. Mange kulturer forelsker seg i egen tenkning, og man risikerer å slå ned på gode ideer som ikke passer i slik tenkning. 

Det blir viktig å åpne opp for ulik tenkning gjennom ulike profiler. Et interessant innspill er Microsoft sjefen som har en ung mentor. Han ser mening i å få med kompetansen og synene til den yngre generasjonen i sitt lederskap. Spennende trekk! 

Mye kan også oppnås ved tettere samspill mellom etablerte siloer. Bryte opp ved å samspille mer på tvers av fagområder med formål om å betjene kunden bedre. CEO, CMO og CIO har for eksempel god nytte av et tettere samarbeid for å styrke innovasjonstakten.

Hvordan sikrer du diversifisering i din ledelse, styre og virksomhet? 

Merkevarebygging og ledelse har aldri vært mer spennende, slik jeg ser det. Ledere må simpelthen utvikle sin rolle for å klare krafttaket det er å bringe virksomheten til neste fase. Kritiske spørsmål til seg selv, sin ledergruppe og sitt styre på de 3 punktene over kan være en god start.

TEKST: Inger A Myklebust er forretningsrådgiver og driver eget selskap IAM. Inger har erfaring fra ledende, kunde- og markedsorienterte posisjoner i blant annet Orkla, PwC Consulting og IBM i tillegg til sine styreverv. execiam.com.