I disse dager der ansatte kan kjenne på sosial isolasjon fra hjemmekontor er det ekstra viktig at ledere sjekker om de ivaretar ansatte. Blir ansatte sett og anerkjent for innsatsen de gjør? Får de oppfølgningen de trenger? Blir de lagt merke til selv om de sitter hjemme?

Oppmerksomhet og anerkjennelse er viktige virkemidler for trivsel i hverdagen, og trygghet og tilhørighet på jobben. Det er viktige faktorer for motivasjon og jobbengasjement. Sosial isolasjon gjør medarbeidere mer sårbare. Samtidig står ledere i fare for ikke å fange opp signaler i tide. Det å anerkjenne og se ansatte i denne tiden er ekstra viktig.

Hvordan motivere ansatte på avstand?

Salgs- og markedsdirektør i Trimtex Norge AS, Anders Øen, forteller at de har hatt mange henvendelser fra ledere som spør hvordan de kan motivere ansatte som jobber hjemmefra.

– Noen ønsker å kjøpe gaver til ansatte som en ekstra oppmerksomhet. Nå med Covid 19 – situasjonen er det mange som føler på at avstanden er blitt større og ledere forteller at de savner å se de ansatte. Vi opplever nå at mange bedrifter tar kontakt for å gi en hyggelig gave til ansatte og samtidig stimulere og motivere til fysisk aktivitet. Aktive ansatte er både positivt for bedriften med tanke på arbeidsmiljø og ikke minst for den ansatte selv opp mot ivaretakelse av egen helse.

Ønsker du å vite mer om mulighetene rundt å tilby en egen bedriftskolleksjon til de ansatte, ta kontakt her!

– I en tid der mange opplever stor spredning mellom ansatte og større avstand, er det å motivere gjennom å tilby treningstøy i eget bedriftsdesign en glimrende måte å tette denne avstanden på! Det er en flott mulighet til å ta vare på ansatte, forsterke samholdet, styrke bedriftens synlighet og inspirere ansatte til å holde seg fysisk aktive. At ansatte tar vare på egen helse og er aktive utendørs, har og en stor positiv gevinst for arbeidsgiver.

Det finnes flere tiltak du som arbeidsgiver kan iverksette for å skape sosialt engasjement selv i en tid hvor avstanden er større enn vanlig. Det kan oppmuntres til fysisk aktivitet, at ansatte skal ta seg til jobb for egen maskin i stedet for å bruke kollektiv transport, eller man kan arrangere konkurranser for ansatte. For å skape ekstra tilhørighet til arbeidsplassen kan treningstøy med bedriftens eget design ha en egen samlende effekt. Fokus på fellesskap stimulerer til innsats og tilstedeværelse.  

Produksjon.jpg

Fokuset på miljø og bærekraft skaper stolthet

Øen er spesielt stolt av miljøengasjementet til Trimtex, i tillegg til at de er med på å fremme et godt arbeidsmiljø med fokus på motiverte og aktive ansatte. Trimtex tilbyr førsteklasses kvalitet og er en norsk bedrift med lange norske tradisjoner. Han forteller at de har laget en kolleksjon med 50 modeller med produkter som består av mer enn 50 prosent resirkulert materiale og som har 30-50 prosent mindre energiforbruk i forbindelse med produksjon.

– Målet vårt er at innen 2025 skal alle våre produkter bestå av resirkulert materialer. Resirkulert materialer krever vesentlig mindre energi når de fremstilles og dette reduserer fotavtrykket og gir store miljøbesparelser.

– Vi er en norsk, åpen og ærlig leverandør. Kundene kan være trygge på at de handler hos en partner som gjør sitt ytterste på å levere høy standard og best mulig kvalitet. Vi er tilbyder av spesialdesignet treningstøy for bedrifter og ansatte, og vi eier og styrer hele vår verdikjede. Det at vi eier og styrer vårt eget produksjonsanlegg kommer våre kunder til gode gjennom blant annet kvalitet, leveringssikkerhet og miljøtiltak. I disse dager er det stort fokus på tekstilbransjen og hva vi kan gjøre for miljøet. Dette ansvaret har vi tatt på alvor.

Trimtex merker selv at fokus på miljø skaper stolthet og samhold. For 10-15 år siden var det gjerne bare fokus på pris og kvalitet. Det begynner å endre seg. 

– Vi leverer treningstøy til mange av de største og mellomstore bedriftene i Norden. Miljøfokuset begynner nå å bli viktig for flere innkjøpere og bedriftsidrettslag som skal handle tøy til de ansatte. Dette er et miljøfokus vi er glade for at stadig flere nå ser verdien av. Vi har full åpenhet med våre kunder om hvordan vi bidrar til miljøet og er stolte av at vi har satt oss ambisiøse valg innenfor bærekraft. Vi skal som selskap være med å bidra til at vi som samfunn når klimamålene vi har satt oss og dette arbeidet er vi veldig stolte av.

Norafjell Run Zipp shirt fast shorts (002).jpg

Har gjennomført tre ISO-sertifiseringer

Øen viser blant annet til at Trimtex særlig har satt fokus på tre av FNs bærekraftsmål:

Nr. 8: Ivareta anstendig arbeid og økonomisk vekst.
Nr. 12:  Ansvar for bruk og produksjon.
Nr. 13: Bidra til å stoppe klimaendringene.

Det finnes mange ulike tiltak Trimtex gjennomfører innenfor disse 3 områdene. Les mer om miljøtiltakene her!

– Når en bedriftsleder eller klesansvarlig i bedriften skal kjøpe inn tøy til de ansatte så håper og ønsker vi at de også tenker miljø når de skal ut og handle, sier Øen.  

Trimtex har gjennomført tre ISO-sertifiseringer: ISO 9001 for Kvalitetsledelse, ISO 14001 for Miljøledelse og ISO 45001 for Arbeidsmiljø og sikkerhet.

ISO 9001 for Kvalitetsledelse er til fordel for både Trimtex og Trimtex sine kunder ved at kunden er sikret høy kvalitet på produkt og produksjonsprosesser. Det betyr at Trimtex jobber systematisk med å møte kundenes krav og forventninger.
ISO 14001 er et sertifikat for Miljøledelse der Trimtex forplikter seg til å systematisere og regulere virksomhetens innvirkning på miljøet. Det vil være konkrete miljømål som styrer ulike aktiviteter, produksjon og tjenester.
ISO 45001 er en internasjonal standard for ledelsessystem som ivaretar arbeidsmiljø, sikkerhet og reduserer yrkesrelatert sykdom.

 

Kontakt Trimtex her! / epost / telefon.: 37269100