Ytre og indre landskap

-Jeg ser miljøtiltak som to arenaer i en bedrift – det ytre landskap, som vi oftest fokuserer på, og det indre landskap som handler om personalet, livet i bedriften, arbeidsgleden og motivasjonen for å gjøre en god innsats. Disse to arenaene henger meget tett sammen, og vil til syvende og sist i fellesskap utgjøre bedriftens totale miljøsatsing. Fungerer ikke det ene landskapet, så fungerer heller ikke det andre.
Ønsker en bedrift å kutte kostnader og samtidig ha fokus på klima og miljø, så må ledelsen forvalte de menneskelige ressursene i bedriften på en optimal måte. Ledelsen må legge til rette for at dette skal skje. Ingen ansatte setter pris på å få ledelsesvedtak tredd ned over hodet, det er viktig at alle forstår hvorfor.
 
Miljøsertifisering
-Når en bedrift går inn for å spare miljøet, så betyr det ofte en god økonomisk besparelse for bedriften i tillegg. Først og fremst handler besparelsen om ressursbruk som energi, vann, materialer, transport, papir osv. Når bedriften først blir klar over hvor mye overforbruk den har på disse områdene, er det utrolig hvor mye det kan spares inn på og som påvirker bunnlinjen i en bedrift direkte – og samtidig gir en betydelig miljøgevinst.
Men for å sette det hele inn et system, kan det være lurt å alliere seg med en miljøsertifiseringsorganisasjon som for eksempel Miljøfyrtårnet, Svanemerket eller ISO. De har ulike bransjekrav og målsettinger satt i en prosess, som hjelper bedriften til å jobbe systematisk med miljøarbeidet. Vi i Grønn Hverdag kan bistå selskaper i å gjennomføre miljøanalysen, involvere de ansatte og dermed lettere oppnå kravene for selve sertifiseringen, sier Tone Granaas.
 
Synliggjøring
-Når vi er ute hos bedrifter opplever vi ofte at de er tilbakeholdne med å fortelle hvilke miljøtiltak de har gående i bedriften. De er redde for at de ikke gjør nok og derfor vil fremstå i et lite flatterende lys. Min oppfordring er å synliggjøre det man gjør, både internt og overfor kunder, uansett hvor mye eller lite som gjøres. Dette vil uansett være en bevisstgjøring og spore ansatte og kunder til å tenke i de baner. Man kan utfordre de ansatte til å gå på jakt i bedriften etter små og store tiltak, som å stille inn kopieringsmaskinen på tosidig kopiering for å spare papir, kildesortering av søppel, innføre systemer som slår av PC’er om natten, og andre strømførende stand-by saker, lysdempere, vannmålere, se på reise og transport i forhold til telefon- og videokonferanser etc. Selvfølgelig kan ingen bedrifter gjøre alt. Men alle kan gjøre litt, og da monner det godt. Til sammen gir slike tilsynelatende små tiltak svært gode resultater både på miljøbesparing og bedriftens økonomi. Men for å få en optimal effekt bør man trekke inn en miljøsertifiseringsorganisasjon som er godt egnet til å ettergå slike tiltak og til å bidra til å innføre miljøregnskap i bedriftene, som vil synliggjøre effekten på en god og nøyaktig måte, oppfordrer Tone.
 
Spille på lag
-Men det er svært viktig å involvere de ansatte allerede i planleggingsfasen. Her snakker vi om dialog – om å spille på lag. Kalle sammen til en felles dugnad og løfte miljøtiltak frem i bevisstheten til alle ansatte slik at det nærmest går sport i å gjøre bedriften til en miljøbevisst aktør. Er alle involvert og bevisste på hva som skjer er det også lettere å innføre upopulære, men nødvendige tiltak.
Vi mennesker er blitt mer og mer 24-timers mennesker, i den forstand at jobb og privatliv henger tettere sammen. Og det er gjerne slik at det man gjør privat og på fritiden lettere innføres på arbeidsplassen – og omvendt. Så en bevisstgjøring på hjemmebane vil påvirke det man gjør på jobben og vise versa.
I neste omgang må bedriften også legge press på underleverandører. Skal de fortsatt være bedriftens foretrukne leverandør, så må også de innføre og gjennomføre miljøtiltak. Slik vil man skape ringvirkninger og gjennom det både spare klima og miljø, skape en triveligere arbeidsplass for de ansatte og ikke minst bidra til en bedret økonomi i bedriften. 
 
Viktig for rekrutteringen
-Samtidig er min påstand at de bedriftene som ikke har fokus på miljø og klima i tiden framover kommer til å henge etter i mange sammenhenger. Ikke bare i forhold til besparelser, men også i forhold til rekruttering av dyktige medarbeidere. De fleste jobbsøkere i dag ser også på hvilke miljøtiltak bedriften har implementert, både i det ytre og ikke minst i det indre landskapet. Bedriftens miljøengasjement teller inn når søkeren skal ta en endelig beslutning om hvilken bedrift han ønsker å jobbe for og dermed identifisere seg med. Så skal en bedrift appellere til de mest attraktive og best kvalifiserte jobbsøkerne i dag, så må miljøaspektet være på plass, fastslår Tone Granaas.
 
Tekst: Terje Myklebost