Bestselger-forfatteren Joe Vitale har utviklet en coaching- og manifesteringsmetode for å hjelpe andre mennesker å lykkes. Den berømte Vitale er også kjent fra filmen The Secret. Han snudde livet sitt til nye høyder etter å ha levd på gaten og i fattige kår i mange år. Han gråt på vei til jobber han hatet. Gjennom mange år leste han positiv litteratur som ga han nytt håp hele veien. Han trente mer og mer på å endre tankesettet sitt.

De ytre omstendighetene var utfordrende og ofte hadde han store problemer, men han tok likevel kontroll, og selv om det ikke skjedde over natten, så begynte det etter hvert å skje mirakler der han klarte å tiltrekke seg det livet han ønsket.

Joe Vitale nevner 7 nøkler til å bryte med begrensede tankesett
 1. Ta 100 prosent ansvar for tankene og handlingene dine
 2. Bli bevisst hva du ubevisst tiltrekker deg
 3. Du er sterkere enn du tror
 4. Noter og kontroller tankene du har
 5. Gi slipp på begrensninger
 6. Bruk følelser til positive formål
 7. Lær deg å gi slipp på tanker og følelser

Spesielt punkt 7, der vi ser at mennesker har en tendens til å klamre seg til gamle tanker, følelser og mønstre, så er det viktig å kunne gi slipp på dette når det ikke tjener noen hensikt, annet enn å fore følelsene og den «emosjonelle motoren». Her er det viktig å bruke mental kraft til å «step out of the drama»- og lytte til mer positive og konstruktive innspill fra et mer åpent sinn i balanse.

Å være åpen er ikke det samme som å være naiv. Du kan være naiv selv om du er lukket. For eksempel de som stoler blindt på familie fordi det er familie, og så får de et sjokk «de aldri kunne trodd» når en ny «sannhet»- virkelighet- rammer dem. Vi kan velge å si at slike skuffelser er en del av livet, eller vi kan revurdere våre forventninger til andre. Kanskje vil vi ikke akseptere virkeligheten og prøver å skape et bilde av den som alle kan passe inn i. Det er ikke alltid virkeligheten passer med våre ønsker. Da er det «hvordan du tar det, som avgjør hvordan du har det».

4 trinn til suksess

I Joe Vitale sin 4 trinns metode til «Awakening», bevissthet eller opplysning, alt etter hva du ønsker å kalle det, handler det mye om å lære seg å fokusere mer på seg selv og egne tanker, og mindre på andre. En av oppgavene er å unngå å bli til en «autopilot» som reagerer på omgivelsene- eller egne begrensede tankesett. Dette kan være lettere sagt enn gjort i et veldig sosialt klima, eller der vi ubevisst drives av dårlige erfaringer, og dette er også grunnen til at meditasjon og cleaning, anbefales på det sterkeste av Vitale. Cleaning handler om å rense sinnet og forløse og gi slipp på negative ting. Meditasjon gir rom for ny energi og nye visjoner, samtidig som du kan bli dypt rotfestet i din egen trygghet og selvtillit.  

Trinnene i Vitales metode:

 1. Victimhood- Bli bevisst og ta kontroll over offer-rollen der du dømmer deg selv og andre
 2. Empowerment- Begynn å fore deg selv og andre med positive tanker og følelser
 3. Surrender- Begynn å ha tillit til at gode ting skjer og dine ønsker går i oppfyllelse
 4. Awakening- Tillat deg å la deg lede til store opplevelser

Det siste trinnet kan være vanskelig å beskrive, men da er du vitne til hvordan de foregående trinnene har sin funksjon og at ting legger seg til rette i en positiv flyt. Hvert trinn gås grundig gjennom i programmet. Det er ikke noen «quick fix». Det handler om å gå målrettet inn for positive forandringer og være tålmodig i prosessen.

Noen av referansene sier:

«I’ve learned to be aware of what I’m thinking every moment. My new mindset is to purge limiting beliefs and release the things and ideas that are not positive, loving, and abundant. I move on quickly, and I don’t harbor anything negative. During my 22 years of professional practice, I had my single best month in June and earned $58,000 new in commissions. This is about 10 times my monthly average. -Michael M.West Orange, NJ

“Working with a personal coach helped me grow ten times faster. My coach taught me how to get out of my own way. My coach taught me how to let go of resistance and seven weeks into the program I got promoted to COO of my company after years of stagnation. -Karen W. Bloomington, IL.

“I have decided to quit my part-time job and follow my dream of being completely self-employed. Since starting on miracles coaching, my business is growing faster and stronger than planned, and I am getting new clients every week. With all my new clients, I will get $5,000 per month income. I have tripled my income, including my investments that have grown $20,000. Also, I have found several very profitable and highly secure investing opportunities that will help me achieve my financial goals“. -Casper H. Copenhagen, Denmark.

Når det visjonære og emosjonelle aspektet i mennesker spiller på lag og gjensidig utfyller hverandre på en positiv måte, kan vi flytte fjell. Dette er ikke alltid så lett å få øye på. Det emosjonelle aspektet er ikke så lett synlig. Du kan se det i engasjementet og den sterke troen hos mennesker som er ledsaget av dette sterke virkemiddelet, men det er ikke like synlig som for eksempel en visjon eller plan som er skrevet ned. En visjon eller plan kan du skrive ned og vise frem for eksempel i en forretningsplan. Troen må ut i livet og praktiseres. Det kan ta tid og med tiden kommer resultatene.

Tekst: Anne Marie Monsen