”Sorry seems to be the hardest word” synger Elton John.

Det er interessant å observere hvor mange som sliter med å si ordet ”unnskyld” og virkelig mene det. Det virker som det er et av de vanskeligste ordene for mange å ta i sin munn.

Jeg har gjennom min karriere opplevd mange sjefer, fra mellomsjefer til toppsjefer, som ikke har klart å si ”unnskyld”. Selv om de gjorde hederlige forsøk, endte de ofte med å si noe som ”Jeg beklager at det skjedde, men……” eller ”Det er mulig at jeg burde gjort noe annerledes, men……”

Ordet MEN …..

Ikke nok med at sjefer sliter med å bruke ordet ”unnskyld”, de avslutter ofte unnskyldningen med ordet MEN. Som kjent for de fleste så ”sletter” ordet MEN alt som er sagt før ordet. Det eneste vi husker er alt som ble sagt etter ordet MEN.

Kjenn bare på denne!

”Jeg beklager at du fikk høre om organisasjonsendringene fra noen andre, men du må forstå at det har vært veldig hektisk de siste dagene på grunn av all støyen med fagforeningene”. Det er nesten som om skylden blir overført til den skadelidende.

Modige ledere tør si ”unnskyld”. Å innrømme at man har feil krever at man er modig nok til å gå ut av komfortsonen. Mange frykter konsekvensene. Man er redd for å gjøre seg sårbar.

Fordeler ved å si ”unnskyld”.

 1. Ærlighet

Ærlighet og integritet er også noe vi setter stor pris på. Ved å si ”unnskyld”, ofrer man sin egen stolthet på ærlighetens alter. Det skaper troverdighet.

Ved å si ”unnskyld”, ofrer man sin egen stolthet på ærlighetens alter

Ved å innrømme feil og si ”unnskyld” skaper man en ærlighetskultur. Ærlighet bør være en av organisasjonens viktigste verdier. Uten en ærlig og åpen kommunikasjon kan organisasjoner gå skikkelig på grunn.

 1. Ydmykhet

De aller fleste liker når folk er ydmyke. Spesielt i Norge. Janteloven har blitt en del av den norske folkesjelen enten vi liker det eller ei, og ydmykhet er derfor viktig. Å si ”unnskyld” oppfattes som ydmykhet.

 1. Tilgivelse

Ved å si ”unnskyld” ber man samtidig om andres tilgivelse. Den får man som oftest hvis unnskyldningen er ekte. Ofte får man en ny sjanse. Blir man tilgitt åpner det for å knytte sterke bånd.

 1. Fjerner aggresjon

Ved å si ”unnskyld” forsvinner som oftest aggresjonen hos motparten. Det er en effektiv måte å møte kritikere på. I Norge bruker vi uttrykket ”å legge seg flat”. Det er veldig få som vil slå noen som ligger nede. Da er det viktig å bli liggende flat til man føler at motparten har akseptert din ektefølte unnskyldning.

Hvis man derimot sier ”beklager” etterfulgt av ”men” er det som å helle bensin på bålet.

 1. Modig lederskap

Det er MODIG å si ”unnskyld”. Medarbeidere og omverdenen ser på ledere med helt andre øyne hvis de er modige og tør å ta på seg ansvaret selv og si ”unnskyld”.

Tidligere var ”tøffe” og autoritære sjefer sett på som modige sjefer. Etter hvert har samfunnet og næringslivet endret seg slik at autoritære sjefer vil slite med å få med seg medarbeiderne. Medarbeidere ønsker i stedet å følge ledere som er modige fordi de tør å bry seg om folk, innrømme feil, lar fasaden falle og vise hele seg. De er modige fordi de tør å inspirere, bygge tillit og gi anerkjennelse.

 1. Kreativitet

Hvis medarbeiderne oppfatter at lederen er modig nok til å si ”unnskyld”, åpner det også for en kultur hvor det er lov å gjøre feil og lov å være modig. Medarbeidere tør å ta sjanser, prøve nye ting, være kreative og innovative. Hvis sjefen ikke tør å si ”unnskyld”, vil det også bli vanskelig for medarbeiderne å gjøre det. Dermed tør de ikke ta sjanser og det hemmer kreativitet og innovasjon.

Her er 5 modige grep når du skal si UNNSKYLD.

 1. Modige ledere bruker ordet ”Unnskyld”

Bruk ordet ”unnskyld” i stedet for ”beklager” , ”jeg er lei meg”, ”jeg har kanskje gjort en feil, men…..” osv. Det er bare ordet ”unnskyld” som sier at du angrer uten forbehold. Si ”Unnskyld for at jeg…….” Bruk førsteperson.

 1. Modige ledere ser personen rett i øynene

Når du sier unnskyld, se personen/personene rett inn i øynene. Hvis du viker med blikket, vil det ikke føles ekte og genuint.

 1. Modige ledere spør hvordan de kan gjøre det godt igjen eller rette opp feilen.

Dette er avgjørende for å komme videre. Hvis du selv ikke har en plan for hvordan du kan gjøre det godt igjen, spør. Da skaper du tillit.

 1. Modige ledere sier ”tusen takk” når motparten  aksepterer deres unnskyldning

Vis takknemlighet for at du blir tilgitt og får en ny sjanse. Takknemlighet er med på å styrke båndet til den/de man ber om unnskyldning til.

 1. Modige ledere gjennomfører

Har motparten kommet med forslag til hvordan du kan gjøre det godt igjen, og dette er mulig å gjøre noe med, sørg for å følge opp og gjennomfør. Hvis ikke kan det gå fra  vondt til verre. Da er det ikke sikkert at du da får en ny sjanse.

Det er viktig å huske at vi er feilbarlige mennesker. Det finnes ingen ”høye, mørke” sjefer lenger som har monopol på sannheten og som aldri gjør feil. Alle kan gjøre feil. Alle kan også bli tilgitt hvis man evner å si ”unnskyld.”

Husk også at det å være modig er ikke fravær av frykt, det er å trosse frykten. Du vil bli overrasket hvor deilig det er etter at man har sagt ”unnskyld”, uansett hvor vanskelig du syntes det var å gjøre det.

Tekst: Svein Harald Røine jobber som Katalysator og Executive Coach i eget selskap AlltidPositiv.

svein harald røine 2_800x1200_cropped_450x415.jpg