Ifølge American Express Meetings & Events' prognose for globale møter i 2013 er det sannsynlig at Asia Pacific med sin relativt sterke økonomi vil oppleve den sterkeste veksten blant regionene både når det gjelder forbruk og antall møter.  I Nord-Amerika ventes at den økonomiske usikkerheten vil holde disse kategoriene omtrent på samme nivå, mens Europa sannsynligvis vil oppleve tilbakegang fordi valutakrisen fortsetter på dette kontinentet. Som følge av mangel på politisk stabilitet i noen markeder ventes det også at Mellom-/Sør-Amerika generelt sett vil få en liten tilbakegang, særlig i forbruk.

Prognosen er basert på en bred undersøkelse, omfattende møte- og arrangementsdata samt dybdeintervjuer med profesjonelle møteeksperter – blant annet planleggere, innkjøpere og hotelleverandører fra hele verden – gjennomført av American Express Meetings & Events.  Prognosen ser på forutsigelser om budsjett, forbruk, antall møter, ledetider og andre møtespesifikke parametere for hvert geografiske marked.  Den gir også innsyn i hovedtrender innen møteplanlegging for 2013 og ser nærmere på noen av de viktigste taktikkene som planleggerne bruker for å redusere kostnadene og gjøre møteprogrammet mer effektivt.

“Bedriftene anser at møter og arrangementer er en viktig strategi for å øke inntektsveksten og drive endringsledelse, men innser at de må gå varsomt frem i en global økonomi som er full av utfordringer,” sier Issa Jouaneh, viseadministrerende direktør og daglig leder, American Express Meetings & Events. 

“Mens det er sannsynlig at Asia Pacific vil oppleve vekst i 2013, samtidig som Europa viser tilbakegang, peker profesjonelle møteplanleggere i alle regioner på budsjettutfordringer og behovet for å fastslå egne bedrifters økonomiske resultater før de investerer i møter som skal påvirke de programmene de har,” fortsetter Jouaneh.  “En av de viktigste trendene som begynner å vise seg nå, er derfor at bedriftene i større grad går over til flere lokale møter.  Møteplanleggerne venter også utgiftene til gruppebestillinger av hotellrom og flybilletter vil øke neste år.”

Nedenfor er det noen utdrag fra de viktigste forutsigelsene som er foretatt av profesjonelle møteplanleggere i hver region.

Globale trender innen møteplanlegging

Prognosen undersøker også flere av de utfordringene møteplanleggerne står overfor i 2013 og identifiserer fire klare trender som er felles for alle markedene:

1)    Budsjettutfordringer betyr flere lokale møter – For å opprettholde nivået på den nåværende møteaktiviteten i et miljø der budsjettene sannsynligvis ikke vil holde tritt med kostnadsøkningen, er mange bedrifter i ferd med å gå over fra globale til nasjonale eller fra nasjonale til regionale møtesteder. Det er også en trend med å holde møter på unike steder som restauranter eller akvarier for om mulig å spare enda mer.

2)    Sikkerhet og stabilitet påvirker valg av møtested – En fortsatt vektlegging av aktsomhetsplikten gir seg utslag i et fokus på sikkerhet og trygghet i forhold til mulig politisk uro ved planlegging av møter i 2013. Leverandørene mente at dette av og til kan være en fordel. For eksempel sa noen store hotellkjeder i regioner med ustabile politiske forhold at de ofte blir valgt fordi møteplanleggerne er av den oppfatning at de kan by på et mer gjennomført og høyere sikkerhetsnivå. 

3)    Større problemer med å få godkjent møtene – En betydelig andel av møteplanleggerne i alle regioner mente at det å få godkjent møtene er i ferd med å bli i alle fall litt vanskeligere.  Dessuten er det en økende trend mot at møtebudsjettene ikke blir godkjent før de siste økonomiske tallene for bedriftene foreligger.  Denne dynamikken legger enda større press på allerede snaue ledetider. Dette kan ha negativ innvirkning på forhandlingene om hotellpriser og muligens føre til høyere kostnader.

4)    Økende engasjement via sosiale medier – Møteplanleggerne svarer på forventningene fra dagens møtedeltakere ved å bruke sosiale medier for å øke verdien av arrangementene så lenge de varer.  I tiden før arrangementene finner sted, bruker planleggerne sosiale medier til å komme i kontakt med deltakerne og til å skape kontakt mellom deltakerne slik at de kan få maksimalt utbytte av arrangementet.  Under arrangementene brukes sosiale medier for å utvikle enda tettere forbindelser og flere seminarer på teknologiske læreplattformer, presentasjoner med spørsmål og svar og andre aktiviteter.  I etterkant brukes også de sosiale mediene for å forlenge arrangementssamfunnene og utvikle forbindelser som ble knyttet under arrangementet.

I år følges prognosen av tre spesialavsnitt som ser nærmere på de viktigste taktikkene som møteplanleggerne bruker for å redusere kostnadene og forbedre programeffektiviteten, deriblant møtebetalinger, elektroniske forespørsler om tilbud og virtuelle møter. 

American Express Global Business Travel er del av et av verdens største reisebyrånettverk med tilstedeværelse i over 140 land på verdensbasis. Samlet behandlet salgsvolum i 2011 var USD 29,3 mrd., inkludert konsolidert og ikke-konsolidert volum behandlet gjennom samarbeidsforetak og partnernettverk

------------------------------------------------------------------------------