Ønsker du å lære hvordan du sikrer en optimal prioritering av virksomhetens investeringer slik at de bidrar til å nå virksomhetens strategiske mål? Da trenger du gode verktøy og teknikker for å identifisere og prioritere blant ulike prosjekter samt å få god oversikt over alle ønskede gevinster.

LÆRINGSUTBYTTE
I kurset vil du vil bli godt kjent med prinsipper, teknikker og internasjonalt anerkjent beste praksis knyttet til organisering, utvelgelse og prioritering av investeringer i en portefølje.

Du vil lære å investere i de riktige prosjektene og programmene, å kunne avslutte prosjekter som ikke er lønnsomme, samt å utnytte muligheter og håndtere risiko på en effektiv måte.

 MÅLGRUPPE
Sertifiseringskurset passer for:

• Porteføljeledere
• Programledere
• Prosjektledere
• Linjeledere med ansvar for porteføljer
• Leder og medarbeidere i prosjektkontor (PMO)

INNHOLD I KURSET
MoP® Foundation kurset inneholder følgende elementer:

•  Introduksjon til MoP®
•  5 fleksible prinsipper
•  2 sykluser
•  12 porteføljestyringspraksiser
•  MoP® sertifisering på siste kursdag

KURSDETALJER OG FORBEREDELSER
MoP® Foundation kurset går over 3 dager og avslutter med en eksamen siste kursdag:

• 40 minutter
• 50 multiple choice spørsmål
• 50 % riktig besvart = bestått sertifisering
• Hjelpemidler er ikke tiltatt
• Eksamen er på engelsk

Ved påmelding får du tilsendt MoP® manualen «Management of Portfolios» (engelsk). Denne bør gjennomgås i sin helhet i forkant av kurset og inngår som en del av eksamens-forberedelsene.

Anbefalte artikler:

hote1.jpeg
 
holte 2.jpeg
MoP® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. All MoP® Foundation courses are offered by Holte Academy – Accredited Training Organization (ATO).