Da er det viktig å kunne Prioritere – Sortere – Parkere for å kunne Levere i egen arbeidshverdag. Stress er en nødvendig overlevelsesmekanisme som påvirker deg i større eller mindre grad. Stresshormoner som produseres fører til at kroppen din forbereder seg på en påkjenning eller anstrengelse. 

Det er overstimulering som fører til negativt stress. Ved for mange inntrykk greier hjernen til slutt ikke å sortere dem – og stenger av. Stresset blir skadelig når vi kjører med full gass med for tette intervaller i lengre tid. Derfor er det viktig å lære seg enkle teknikker for å prioriter og sortere.

  1. Prioritere og sortere – evnen til å avslutte arbeidsoppgaver

I vår ledertrening snakker vi om åpne og lukkede sirkler. Hvis hverdagen består av for mange uavsluttede arbeidsoppgaver (åpne sirkler), kan det medføre økt negativt stress. Hjernen vil bruke mye energi på å holde oversikt. Derfor kan du våkne på natten med uavsluttede arbeidsoppgaver som spinner i tankene.

Da er det viktig å spørre seg selv: Hvilke saker kan jeg få ferdiggjort? Hva er viktig å prioritere, sortere og parkere? Et viktig redskap for å redusere stress er enkle systemer som gjør at du evner å fullføre og lukke arbeidsoppgaver. Tydelig tidsplanlegging og enkle oversikter over prioriterte arbeidsoppgavene vil gi god hjelp. Hva vil være de to-tre oppgavene du skal avslutte i dag før du går fra jobben?

  1. Det du setter ord på kan du gjøre noe med.

Evnen til å sette ord på ting, enten skriftlig eller muntlig vil være viktig for å redusere stress. Ved å sette ord på tankene dine kan du lettere ta bevisste og gode beslutninger som reduserer tankeaktiviteten. Er det noe du vil prioritere eller parkere? Det gjør det også lettere å involvere andre som kan hjelpe deg i oppgavene.  Andre vet ikke hva du tenker. De må se det skriftlig eller høre det muntlig.

  1. Fysisk aktivitet, mikropauser og dehydrering.

Fysisk aktivitet er en svært effektiv måte for å nullstille stress. Enhver form for fysisk anstrengelse som fører til svette vil bidra til redusering av stressnivået. Finn en aktivitet du trives med, og gjør den regelmessig!

For mange er presset i arbeidshverdagen så stor at en glemmer å ta små pauser og spise mat. Mikropauser har en målbar effekt på typiske stress-symptomer som blodtrykk og konsentrasjonsevne. Det samme har drikke, gjerne flere liter til dagen. En god væskebalanse hjelper hjernen til å fungere optimalt og du unngår unødvendig stress.

  1. Forstå egen motivasjon og styrker.

Skal du være en god leder handler det om «å være deg selv, i større grad – med ferdighet. Å kjenne deg selv og vise hvem du er – i passe doser». Skal du bevare motivasjonen i en stressfylt hverdag må du kjenne deg selv. Hvilke oppgaver gir deg energi og motivasjon, hva er styrkene dine og hvilke fallgruver har du? Da kan du lettere sette grenser, samt få folk rundt deg som utfyller de områdene du ikke er sterk på eller som demotiverer og tapper deg for energi. Det er vel verdt å bruke noen timer, gjerne med en god samtalepartner, og gjøre opp status på seg selv. Her finnes det også en rekke gode verktøy som kan være til hjelp.

Lykke til med å holde deg motivert og øke dine evner til å PrioritereSortereParkere for å kunne Levere i egen arbeidshverdag.

Tekst: Øivind Augland, er medeier i Persolog Norge as. som tilbyr læringsverktøy for å utvikle organisasjoner gjennom mennesker.