Verdien av misnøye 

 «Motivert» må ikke forveksles med «positiv». Å være positiv eller komfortabel betyr ikke at du nødvendigvis er motivert. Her er også individuelle forskjeller på hvordan vi motiveres til handling. Det er ikke ett fasitsvar med to streker under. Enhver organisasjon har også sin egen kommunikasjonskultur.

Vi klager gjerne, ironisk nok, på «kos med misnøye», eller sitter skamfulle igjen fordi vi har sagt vår mening, men det er ikke motiverende kommunikasjon. Motiverende kommunikasjon bygger på en åpenhet og tillit til at vi tåler det vi har å si og utøver aksept og takknemlighet for at vi våger å være ærlige. Da må vi ta et oppgjør med begrensende faktorer som mobbing, janteloven, neglisjering, hersketeknikker, frykt eller troen på at «taushet er gull».

Taushet er kanskje den mest anvendte hersketeknikken som finnes, selv om mange nok vil hevde at det ikke finnes vitenskapelige bevis (ennå) for en slik påstand. Det er like viktig å bli bevisst hva som er demotiverende kommunikasjon som å bli bevisst hva som er motiverende kommunikasjon.

Som Jon Morten Melhus sier etter flere tiår i bransjen: -hvis bare lederne sluttet å demotivere ansatte, så ville langt flere vært motivert!

Mange innovasjoner og utvikling har oppstått i kjølvannet av «kos med misnøye». Man diskuterer problemer man ønsker å løse. Derfor bør man se nøyere etter hva som er motivasjonen bak kommunikasjonen og legge til rette for praktiske løsninger. Slik bygges gjerne store verdier.

Bygg din organisasjon på innsikt

Med motiverende kommunikasjon på kartet i din organisasjon, kan du navigere deg ut fra essensen av integritet, innsikt og forståelse.

Istedenfor misforståelser basert på manglende kommunikasjon, oppstår forståelse og innsikt som kan brukes i praktiske sammenhenger. Dette skaper motivasjon. Folk får et motiv – et bilde – en grunn- til å handle. Mestrer du kunsten å inspirere, er veien kort til motivasjon.

Spørsmål spesielt ledere med beslutningsmyndigheten og makten, bør stille seg selv hver dag på jobben, er følgende:

-hvordan bidrar jeg til motiverende kommunikasjon i min organisasjon?

Fravær av kommunikasjon skaper sjelden tillitsfulle relasjoner man kan bygge innsikt- og beslutningsgrunnlag på. Vi er mennesker som trenger å skape en felles forståelse, samtidig som vi trenger å bli respektert for våre individuelle perspektiver, bidrag og erfaringer. Det betyr ikke at erfaringer nødvendigvis skal komme først, men man drøfter ulike perspektiver og søker praktiske løsninger sammen. Man oppnår en viss konsensus.

Bygg solide relasjoner med respekt og tillit

Jan Spurkeland snakker om relasjonelt mot til å ta de vanskelige samtalene også. For å kunne bidra med inspirasjon og utvikling trenger vi å mestre vanskelige samtaler. Som voksne mennesker må alle ta sin del av ansvaret for kommunikasjonen. Livet er fullt av utfordringer, og selv om noen kanskje forsvinner, så går ikke alle utfordringene over av seg selv.

Med motiverende kommunikasjon er du ikke opptatt av å demonstrere makt eller sette grenser for andre. Du er tvert imot opptatt av grensesprengende resultater som alle involverte kan vinne på. Du ser helheten. Du har kontakt med virkeligheten og noe langt større enn ditt eget emosjonelle vesen. Du blir begeistret av at andre har det bra, det som gjerne kalles prososial motivasjon. Til gjengjeld får du respekt og tillit.

Det oppstår en form for rettferdighet når man kommuniserer motiverende, åpent og fordomsfritt. Du lærer deg å lytte og reflektere, og våger å være et medmenneske. Motiverende kommunikasjon som kurs er på mange måter en oppsummering av ulike kilder innen motivasjon og ledelse som bekrefter hva som er motiverende kommunikasjon og ikke.

Som kursdeltaker får du:

-viktig innsikt i relevante kilder
-inspirasjon og informasjon om motiverende kommunikasjonsteknikk
-interaktiv læring og aktiv deltakelse med arbeidsoppgaver
-e-bok om motivasjon

Målgruppe: ledere med personalansvar

Kurset kan også tilpasses andre målgrupper, for eksempel salgsteam. Det kan også leveres som foredrag.

Referanser:

Anne Marie er grundig, engasjert og utholdende, og har mye kunnskap omkring HR, personal, organisasjonsutvikling og salg. Hun er nysgjerrig, lærevillig og søker hele tiden å utvide sin allerede store kunnskap og kompetanse. -Jon Morten Melhus, Humor & Lønnsomhet

Anne Marie er analytisk og nøyaktig, med gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Hun er brennende engasjert i sitt fagfelt, ærlig og direkte med gode verdier. - Veronica Tangen, Partum Consulting

Anne Marie er svært dyktig til å knytte forbindelser, er analytisk og kan arbeide med komplekse problemstillinger. Hun har god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig. Anne Marie har god integritet og oppleves som en åpen og ærlig person. -Morten Stenersen, Fazit Consulting

Anne Marie er pliktoppfyllende og engasjert i arbeidet og kommer ofte med forslag til forbedringer. Hun har også vist stort engasjement som verneombud. -Jan Ove Skaug, Halden fengsel

Jeg har samarbeidet med Anne Marie flere ganger og vært med i en gründergruppe hun etablerte i 2008. Anne Marie har faglig tyngde og autoritet, utstråling, humor og tilstedeværelse. Jeg kan varmt anbefale henne som rådgiver og konsulent.  -Gro Nina Aarthun, entreprenør og konsulent.