Dette kurset blir først og fremst tilpasset målgruppen. Motiverende kommunikasjon er aktuelt nesten overalt der man har til intensjon å være motivert eller motivere andre. Det kan være personal- og organisasjonsutvikling, eller arbeidsgrupper som ønsker å drøfte hvordan de kan kommunisere bedre med kunder og klienter. Kurset kan også tilpasses enkeltpersoner.

Tema på kurset vil hovedsakelig handle om:

Åpenhet og utforskning

Hvor åpen eller lukket er du? Er du fordomsfull eller forutinntatt, eller er du åpen og positiv? Har du evnen til å stille spørsmål som skaper refleksjoner og innsikt? Eller stiller du sjelden spørsmål av frykt for hva andre måtte tenke?

Dette er faktorer som påvirker din evne til å kommunisere motiverende.

Din indre kommunikasjon

Hvor streng er du med deg selv? Gjør du positive ting for din egen selvfølelse? Sier du fra? Tar du ansvar for ditt indre liv eller neglisjerer du emosjonelle behov?

Dette er faktorer som påvirker din evne til å motivere deg selv og sette deg inspirerende mål for hverdagen og livet.

Bygg din organisasjon på ekte innsikt

I bedrifter blir det spesielt viktig å se på kultur for kommunikasjon. Hvor lukket eller åpen er organisasjonen? Er det lov å si fra eller er det bare de mest lydige som holder ut? Har man kultur for tilbakemeldinger og anerkjennelse, eller tar man resultater og mennesker for gitt? Hva er i så fall potensialet for utvikling? Har dette noe å si for økonomisk vekst?

På kurset ser vi for eksempel på hvilke faktorer som motiverer ansatte og ledere

  1. Hva er det som motiverer hver enkelt? Hva er deres reise frem til der de er nå, og hva ønsker de å gjøre videre? Hva blir viktige drivere for deres motivasjon?
  2. Hvilke faktorer virker destruktive, hemmende og demotiverende?
  3. Hva må vi i så fall endre og utvikle for å øke motivasjonskraften?

Hva blir utviklingsmål og hvordan følge opp disse?

Det finnes både individuelle og sosiale faktorer som må kartlegges for å forstå hvordan kommunikasjon i en organisasjon fungerer. 

Verdien av relasjonelt mot

Jan Spurkeland snakker om relasjonelt mot til å ta de vanskelige samtalene. For å kunne bidra med inspirasjon og utvikling, trenger vi å mestre vanskelige samtaler. Som voksne mennesker må alle ta sin del av ansvaret i kommunikasjon.

Dette er noe av det viktigste vi tilbyr et annet menneske: evnen til å mestre en vanskelig samtale, og kunne vise forståelse og aksept for årsaker som ligger bak en situasjon.

Relasjonelt mot bygger tillit, gjør at folk kan være seg selv, og åpner for inspirasjon og utvikling, samarbeid og fremdrift.

Begeistringsledelse

En av mine samarbeidspartnere, Jon Morten Melhus, har utført omfattende studier i ulike bedrifter på hva som begeistrer og skaper lønnsomhet.

Dersom dere ønsker det, bruker vi Jon Morten Melhus sitt Begeistringsbarometer og hans foredrag om begeistringsledelse til virkelig å sette begeistring og motivasjon på agendaen. Hans foredrag kan også passe for allmøter, kick off eller sommeravslutningen. Melhus har en egen evne til å begeistre og engasjere sitt publikum og bidrar med nyttige innspill som ansatte og ledere kan dra lærdom av og inspireres av.

Fokus på menneskelig potensial

I dag vet vi at mennesker har endret holdninger og utviklet seg som følge av tilbakemeldinger og sosialt samspill, sammen med egne refleksjoner og tiltaksevne.

Som leder eller veileder, kollega, mor og far, eller venn, er det viktig at du har fokus på det menneskelige potensial og hvordan du bidrar til å utvikle dette.

Som kursdeltaker får du:

-gode råd og tips innen motiverende kommunikasjon

-personlig oppfølgning og arbeidsoppgaver

-gratis e-bok

Målgruppe: kurset passer for alle voksne mennesker i privat og offentlig sektor, humanitære organisasjoner, oppstarts-bedrifter, salgsteam og andre som er opptatt av utvikling og god, motiverende kommunikasjon.

Kontakt meg for mer informasjon:

annemarie@humanresearch.no

Telefon: 988 79 300