Studiet gir deg grunnleggende innsikt i en rekke rammebetingelser som det er viktig å ha kunnskap om i dagens arbeidsliv, administrasjon og personalledelse. Med økt kunnskap får du trygghet og evne til å foreta selvstendige og presise vurderinger innen personaladministrasjon og personalledelse. Kravene til ledelseskompetanse er økende innen offentlig og privat virksomhet, det betyr at personer som har slik kompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.

Studiet organiseres med utgangspunkt i studentaktive arbeidsformer. Dette innebærer at eksempler fra din egen arbeidsplass, alternativt fra annen tilgjengelig arbeidsplass, integreres i studiet. Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, veiledning, diskusjoner og individuelt arbeid.

Studiet i personaladministrasjon og personalledelse foregår på kveldstid, en kveld i uken, over ett semester. Det betyr at du kan kombinere jobb og studier.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse - søk her!

Har du spørsmål om studiet, kontakt høgskolens administrative enhet for oppdragsvirksomhet HIØ VIDERE på e-post og telefon 69 60 80 00.