- Dette har vi ventet på. Det er et stort behov for nyskapende teknologi i regnskapsbransjen. En chatbot som spørKOSTRA er fremtiden. Regnskap er en så regelstyrt aktivitet at vi med fordel kan la en robot gjøre en del av jobben, sier Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK).

Hever kvaliteten

Chatboten spørKOSTRA er utviklet av Sticos AS i Trondheim for å bistå offentlige ansatte som konterer inngående faktura. En chatbot er rett og slett et dataprogram du kan samhandle med. 

- Chatboten hjelper deg med å finne svar på hvilken art, hvilken funksjon og hvilken mva-kode du skal kontere faktura med. Det gjør at kommunene og fylkeskommunene får bedre kvalitet i sine regnskapstall som rapporteres til Statistisk Sentralbyrå. Færre vil bruke uriktige mva-koder og det blir mindre risiko for at kommunene lar være å kreve rettmessig mva-kompensasjon, forteller produktsjef Hege Beck i Sticos AS.

KOSTRA er et elektronisk rapporteringssystem som brukes av alle norske kommuner og fylkeskommuner. Systemet viser blant annet hvor mye penger som brukes til for eksempel barnehager, videregående skoler og sykehjem. 

Tidspress fører til feil

- De fleste som jobber med fakturabehandling har mange andre arbeidsoppgaver i tillegg. De trenger å få gjort jobben raskt og har ofte ikke noen å spørre hvis de er usikre. For eksempel hvilken mva-kode og art skal transportutgifter til leirskoleopphold ha, og hvordan konterer man et kjøp av en mobiltelefon til en ansatt på sykehjemmet? SpørKOSTRA gir deg kjapt de riktige svarene, sier Beck.

Også Pedersen i NKK påpeker at tidspress ofte fører til rapporteringsfeil.

- Robotisering fører først og fremst til at regnskapet blir riktig og at det blir likt hver gang. Det er ikke til å legge skjul på at mange regnskap i dag er av dårlig kvalitet fordi tiden ikke strekker til. Denne chatboten frigjør tid.

Pedersen har jobbet med kommunale regnskap siden 1983. I tillegg til at han er generalsekretær i NKK er han høgskolelektor i regnskap ved Høgskolen i Østfold, lærebokforfatter og foredragsholder.

- Da jeg begynte i denne bransjen satt vi og registrerte bilag på en puchemaskin. Da digitaliseringen begynte på slutten av 1980-tallet tenke jeg at vi ikke kom til å få bedre verktøy enn de løsningene som dukket opp da. Men nå ser vi altså at kunstig intelligens er det neste store, og her ligger det uante muligheter, sier han.  

Forstår brukeren

SpørKOSTRA er en tjeneste man sender direktemeldinger til og svaret kommer umiddelbart. Etter hvert vil chatboten også være tilgjengelig via programmer som Skype, Slack og Messenger.

- Chatboten skal forstå brukeren. Det blir en toveis læring, sier Beck.

Det er mulig å stille flere tusen ulike spørsmål til spørKOSTRA. Hvis chatboten ikke forstår spørsmålet ditt, vil den be om et omformulert spørsmål.

- Da må du heller prøve å stille spørsmålet litt mer nøyaktig. Svaret skal være presist og med to streker under, sier rådgiver John Skogan i Sticos AS. 

Sticos AS lanserte i februar 2017 landets første personalsjef med kunstig intelligens, chatboten @else. Hun har i dag over 6500 unike brukere og har svart på over 55 000 spørsmål om blant annet regler rundt sykefravær og ferie.

Kilde: Pressemelding.