74 prosent svarer at de har gått på jobben selv om de var syke de siste 12 månedene. Kun 20 prosent svarer at de aldri går syke på jobb. Dette kommer frem av helsekjeden Life sitt Helsebarometer, en undersøkelse om kosthold, trening og helse.

Det er påfallende stor forskjell mellom de kvinnelige og mannlige deltakerne i undersøkelsen når det gjelder hvorfor de går syke på jobben. Over dobbelt så mange menn (31 %) som kvinner (13 %) synes det er mer gøy å gå på jobb enn å bli hjemme. Det er også flere kvinner (27 %) enn menn (13 %) som går syk på jobb fordi de er redde for å gjøre sjefen sint eller skuffet. I tillegg tar kvinnelige arbeidstakere mer hensyn til sine kolleger ved at de går heller på jobben litt syke enn å skuffe sine kolleger (25 % kvinner mot 17 % menn).

Stresser mindre med alderen

Det er også påfallende aldersforskjeller. 30 prosent av de unge arbeidstakerne (18-34 år) går heller syke på jobb i frykt for å skuffe sjefen, mot det gjelder kun 9 prosent av arbeidstakerne over 50 år. De yngre er også mer redde for å gjøre kolleger sinte eller skuffet (28 %) enn de godt voksne 50 + (11 %). De yngre arbeidstakerne er naturligvis mer bekymret for å miste inntekt (27%) ved sykdom enn de eldre over 50 år (8 %). 34 % av arbeidstakerne 18-34 år svarer at de går på jobben syke fordi det er arbeidsoppgaver de må løse, mens 43 % av arbeidstakerne 35 + sier det samme. Sannsynligvis på grunn av mer ansvar med alderen.

Andre interessante funn:

  • Arbeidstakere blir tydelig mindre autoritetstro med årene. Mens 30 prosent av arbeidstakere 18-34 er redde for å gjøre sjefen sint, gjelder dette for 19 prosent av 35-49 år og bare 9 prosent av arbeidstakere 50 år og eldre.
  • Betraktelig flere yngre (28 %) enn eldre (11 %) bekymrer seg for å skuffe kolleger ved fravær.
  • Flere arbeidstakere i Oslo/Akershus (48 %) synes ikke de kan bli hjemme pga. arbeidsoppgaver, i motsetning til trønderne der bare 24 % føler det samme.
  • 27 prosent av arbeidstakere i OsloL/Akerhus går på jobben selv om de snufser litt fordi de synes det er mer gøy på jobben enn hjemme. Det samme gjelder for bare 16 prosent av nordlendingene.
  • 27 prosent av trønderne går på jobb syke fordi de ikke vil skuffe sjefen, mens det gjelder bare for 16 prosent av sørlendingene, som tydeligvis har en litt mer avslappet holdning til sine overordnede.

Kilde: Pressemelding