IMDs femte utgave av IMD World Talent Ranking 2018 måler i hvilken grad landene utvikler, tiltrekker seg og holder på talenter slik at de kan opprettholde tilfanget som næringslivet trenger til verdiskaping på lang sikt. Norge har i år rykket oppover og ligger nå på tredjeplass, noe som er en bedring i forhold til 2017.

I teten ligger Sveits og Danmark, som har en klar ledelse for femte år på rad. Bak Norge ligger Østerrike (4.), Nederland (5.) og Canada (6.). De øvrige blant topp 10 er Finland (7.), Sverige (8.), Luxembourg (9.) og Tyskland (10.). Nederst finner vi Den slovakiske republikk (59.), Colombia (60.), Mexico (61.), Mongolia (62.) og Venezuela (63.).

– I år er det hovedsakelig europeiske, middels store økonomier som lykkes best i konkurransen om talentene. Felles for disse landene er dessuten store investeringer i utdanning og livskvalitet, sier Arturo Bris, direktør for IMD World Competitiveness Center.

Norge løfter seg på alle områder

Norge presterer bedre på alle faktorer og ligger på henholdsvis 3., 12. og 10. plass når det gjelder investering og utvikling, attraktivitet og beredskap. Når det gjelder attraktivitet går de fleste nordiske landene for å ha høy livskvalitet og lykkes godt i å tiltrekke seg og holde på talenter. Men høye levekostnader og høy personbeskatning kan være til hinder for at Norge klarer å styrke talentpoolen sin ytterligere. Når det gjelder beredskap får Norge toppkarakter for tilgjengeligheten av finanskompetanse og faglært arbeidskraft generelt. Det er verd å merke seg at indikatoren som viser tilgjengeligheten av seniorledere med internasjonal erfaring er et av de svakeste punktene i den norske ytelsen (34.).

– Siden 2014 har talentrangeringen vurdert hvordan de 63 økonomiene vi studerer, utvikler seg, tiltrekker seg og holder på medarbeidere med høy kompetanse. Å kultivere en kyndig og utdannet arbeidsstokk er avgjørende for å styrke konkurransedyktigheten og oppnå langsiktig vekst, særlig i dagens dynamiske landskap der kunstig intelligens, robotikk og andre nye teknologier kontinuerlig redefinerer hvilke utfordringer myndighetene, næringslivet og samfunnet generelt må håndtere i fremtiden, sier Arturo Bris, direktør for IMD World Competitiveness Center.

Rangeringen i sin helhet er tilgjengelig her.

Kilde: pressemelding.