Resultatene fra studien er detaljert i rapporten - Safe at Work? Global experiences of violence and harassment - og viser at Norge (42%), Finland (48%), Island (42%), Danmark (42%) og Sverige (37%) alle er på topp ti-listen av land globalt der folk rapporterer at de har opplevd vold og trakassering på arbeidsplassen. Hvert lands erfaringer var godt over det globale gjennomsnittet på 21%.

Resultatene fra Lloyd’s Register Foundation World Risk Poll, utført i samarbeid med Gallup, viser også at antall kvinner som rapporterer opplevelser av vold og trakassering på arbeidsplassen er betydelig høyere enn for menn i alle de fem nordiske landene – med en 17% forskjell mellom kjønnene i Norge (50% for kvinner mot 33% for menn). Den største forskjellen ble imidlertid registrert i Danmark, med 23% forskjell (53% for kvinner mot 30% for menn). 

Rapporten utforsker også hvilken type vold og trakassering respondentene har opplevd. Globale data, samt tall fra alle de fem nordiske landene, viser at psykologisk trakassering er den vanligste formen. Resultatene fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige viser imidlertid en høyere andel av kvinner som har opplevd vold og trakassering av seksuell art på arbeidsplassen enn gjennomsnittet (47% av de som opplevde vold og trakassering i Norge mot 33% globalt). Island (54%) og Sverige (54%) registrerte de høyeste tallene blant de nordiske landene.

Mer oppmuntrende funn fra rapporten viser at arbeidstakere i alle de fem nordiske landene er mer sannsynlig å fortelle noen om opplevelsene sine enn nesten hvor som helst ellers i verden. I Norge rapportere 81% av personene som har opplevd vold og trakassering på arbeidsplassen at de hadde fortalt noen om opplevelsene sine - for eksempel en venn, kollega eller arbeidsgiver - sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 52%.

 “Resultatene fra World Risk Poll viser bekymringsfulle funn, spesielt når det gjelder kvinners opplevelser av seksuell trakassering, i en region som ofte anses å være langt framme på sosial likestilling,” sier Dr Sarah Cumbers, Director of Evidence and Insight hos Lloyd’s Register Foundation.

“Det er likevel et oppmuntrende tegn på framgang at så mange av dem som opplever vold og trakassering på arbeidsplassen i de nordiske landene har fortalt noen om det, og denne åpenheten kan ha hatt en tilsvarende innvirkning på de høye prosentandelene som også fortalte oss om sine opplevelser gjennom undersøkelsen.

“Likevel er det å erkjenne at dette er et problem bare det første skrittet mot å takle det, og vår rapport bør være en vekker for forretningsledere, regjeringer og fagforeninger om hvor utbredt dette problemet fortsatt er. Ingen skal bli utsatt for vold eller trakassering på jobb, og derfor må nulltoleransepolitikk håndheves,” sier Cumbers.

Les også:  De-eskalering – det beste forsvar mot vold og konflikt - ledernytt.no

For å utarbeide den globale rapporten ble 125 000 personer i 121 land spurt om deres erfaringer med vold og trakassering på arbeidsplassen. Alle som deltok i undersøkelsen fikk en omfattende definisjon av hver av de tre formene for ‘og trakassering’ (fysisk, psykisk, og seksuell) de ble spurt om.

Kilde: pressemelding.