computas 2.jpg

Bilde: Direktør i Computas, Rune Hagbartsen.

– Undersøkelser fra for eksempel IBM viser at så mange som 90 prosent av alle vellykkede dataangrep skyldes menneskelige feil, forteller direktør i Computas, Rune Hagbartsen.

IT-konsulentselskapet Computas jobber til vanlig med utvikling av IT-systemer for kunder i offentlig og privat sektor. Da står cybersikkerhet høyt på agendaen. Men sikre systemer, antivirus og brannmurer er ikke nok. Å gi opplæring til ansatte for bedre sikkerhetsforståelse er noe virksomheter i stadig større grad etterspør.

– Det er helt essensielt at bedriftene har gode IT-sikkerhetsløsninger. Men vel så viktig er en solid sikkerhetskultur blant egne ansatte, og at virksomheten jobber aktivt for å senke risikoen for menneskelig feil, poengterer Hagbartsen.

Samspill mellom IT- og HR-avdelingen

Tradisjonelt har virksomheter ansett IT-sikkerhet som et ansvarsområde for IT-avdelingen. Men med behov for kunnskapsheving og endrede atferd- og bruksmønster, innser stadig flere at IT-sikkerhet også bør være et viktig fokusområde for HR-avdelingen og ledelsen generelt.  

En av bedriftene Computas samarbeider med på dette området er Komplett Group. 

– Vi mener at det er viktig å være bevisst på et digitalt trusselbilde som stadig endres og at vår kanskje viktigste forsvarsmur mot dataangrep er våre ansatte, sier Marte Skarsein Bjanger, IT Business Systems Manager i Komplett Group.  

For Nordens største netthandelsaktør har det å bygge en sterk sikkerhetskultur internt vært et sentralt fokusområde. For å få til dette trekkes samspillet mellom IT- og HR-avdelingen frem som spesielt viktig.

– I de fleste virksomheter er kursing og kompetanseutvikling HR-avdelingen sitt ansvar. For oss er derfor samarbeidet mellom IT- og HR-avdelingen veldig viktig for den jobben vi nå gjør, forteller Marte Skarstein Bjanger videre.

Ny satsning med fokus på den menneskelige delen av IT-sikkerhet

– Ondsinnede aktører finner hele tiden nye og mer avanserte metoder for å lure seg inn i systemene, og da spesielt gjennom ulike typer phishing og sosial manipulering på e-post, sier Hagbartsen. Han legger til at sikkerhetskompetanse er ferskvare. 

For å møte behovet har Computas utviklet et sikkerhetskonsept de kaller «Human security layer». Konseptet setter fokus på de ansatte i virksomhetene gjennom å tilby opplæring, testing, simuleringer og støtteverktøy. Gjennom løsninger som automatiserer dette arbeidet, kan virksomhetene sikre kontinuerlig opplæring i et landskap som er i rask endring. 

– Kontinuerlig bevissthetstrening blant de ansatte er det første virksomheter bør fokusere på, sier Hagbartsen som forteller at Computas selv har tatt i bruk de aktuelle løsningene. 

Les mer om hvordan du kan sikre dine ansatte på computas.com/sikkerhet

Slik kan Computas hjelpe din virksomhet med IT-sikkerhet:

  • Vurdere virksomhetens sikkerhetsstatus
  • Dele kunnskap og beste praksis
  • Gjøre preventive tiltak for å bedre IT-sikkerheten
  • Benytte skyplattformer som Microsoft Azure og Google Cloud på en trygg måte
  • Drive kompetansebygging for virksomhetens ansatte for å redusere risiko for cyberangrep

Les mer på: computas.com/sikkerhet