- Vi er nødt til å bruke kunnskapen som ligger hos medarbeiderne våre, sier administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Hovedorganisasjonen Virke.

Undersøkelsen viser at:

  • To av tre ledere mener at det bidrar til mer innovasjon når de ansatte deltar i bedriftsutviklingen.
  • Tre av fire ledere mener at det er viktig å ha en kultur på jobben hvor det er stor aksept for å gjøre feil.

Samtidig viser undersøkelsen at kun 40 prosent av arbeidstakerne synes de blir oppfordret til å komme med nye løsninger som kan bedre lønnsomheten i bedriften.

Norge må følge med

Vibeke Hammer Madsen mener undersøkelsen viser en stor mismatch mellom de gode intensjonene til ledelsen og det som faktisk oppleves på arbeidsplassen.

- Jeg ser og opplever at veldig mange ledere er gode til å snakke om dette, og holder fine festtaler, men jeg mener at Norge mangler det jeg kaller entreprenørskapskultur, fortsetter hun.

Hun viser til at land som Kina, India, USA, Chile og Afrika utvikler seg og bygger opp en dyktig kompetanse. Da må også Norge følge med.

- Dersom Norge skal få til en stor omstilling fremover, som jo er viktig med de utfordringene vi står overfor, må vi tørre å jobbe med nye tanker og ideer. Det vil medføre høyere risiko, og det er helt klart at det er viktig å få med seg medarbeiderne, sier Hammer Madsen.

Husker feilene bedre

Virke-direktøren mener det er en typisk norsk tankegang at dersom man har gått på trynet en gang, så kvier man seg for å prøve på nytt.

- I Silicon Valley er det ikke så farlig om du går på trynet en gang eller to. Når du snakker med amerikanske investorer vil de nødig sette pengene på de som ikke har lært å reise seg igjen etter et nederlag. I Norge er det mer slik at vi husker feilene i stedet for mulighetene, sier hun.

Bedriftene må begynne og trene mer systematisk på risikohåndtering, og de må skape strukturer på arbeidsplassen slik at medarbeidere involveres fra idé til gjennomføring, foreslår Madsen.

- Men også skolen har et ansvar. Dersom vi skal klare å bygge opp en entreprenørskapskultur, så må vi begynne allerede på universitetet og høyskolen. Det må den nye kunnskapsministeren sikre, fortsetter hun.

Tett ved brystet

Doktorgradsstudent John-Erik Mathisen ved Handelshøyskolen BI forsker på gründere og entreprenørskap. Han advarer mot å legge for mye i tallene.

- Det blir ofte slik med søylediagrammer. Med enkle spørsmål er det mange variabler som ikke blir tatt med, og det er vanskelig å si noe sikkert, utdyper han.

Han legger til at det sannsynligvis også er flere medarbeidere som holder ideene sine tett ved brystet med vilje.

- Vi ser ofte at medarbeidere som får en god idé kan finne på å etablere sine egne selskap, og heller blir konkurrent med den gamle arbeidsgiveren.

- Men undersøkelsen er jo interessant. Det er overraskende at det er så få som mener de blir oppfordret av ledelsen til å komme med nye løsninger, sier Mathisen.

Kilde: E24.no