Dette viser Xtra personells årlige undersøkelse om sosiale goder i arbeidslivet. 18 prosent av norske toppledere trener 4 ganger i uken eller mer, mens 9,4 prosent ikke trener i det hele tatt. Blant svenske toppledere er det 9,5 prosent som sier de trener 4 ganger i uken eller mer, og hele 15,5 prosent som ikke trener i det hele tatt. Det er også interessant å merke seg at svenske toppledere generelt trener mindre enn sine medarbeidere og mellomledere, mens det i Norge er små forskjeller i treningsiver mellom ledere og medarbeidere. Det er generelt små forskjeller i treningsnivå mellom norske og svenske arbeidstakere.

– Det å være toppleder er en krevende jobb med høyt arbeidspress som jeg vil påstå er lettere å håndtere hvis man er i god fysisk form. Undersøkelsen vår tyder på at det mer bevissthet rundt dette blant norske toppledere enn svenske. Samtidig kan medieoppmerksomhet og den såkalte ”Birken-trenden” blant norske ledere være en forklaring på treningsforskjellene mellom norske og svenske toppledere. Jeg skal vokte meg for å påstå at trening gjør en til en bedre leder, men jeg tror definitivt at det gjør en bedre fysisk rustet til å takle de kravene som følger med å ha en toppjobb, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell.

Undersøkelsen viser også at nærmere annenhver norske arbeidstaker er fornøyde med sin egen fysiske form, mens bare en av ti vurderer formen som dårlig eller svært dårlig. 46,6 prosent av norske arbeidstakere opplever egen fysisk form som god eller svært god, mens kun 10,6 prosent beskriver den som dårlig eller svært dårlig. 72,5 prosent av de spurte trener minst en gang i uken, mens om lag en tredel oppgir at de trener to til tre ganger ukentlig, og 17 prosent trener fire ganger i uken eller mer.

Kvinner er i følge undersøkelsen mer aktive enn menn. 53,8 prosent av kvinnene trener to ganger i uken eller oftere, mens tilsvarende tall for menn er 46 prosent. Når det gjelder de som trener mest (4 ganger i uken) så er det små forskjeller mellom kjønnene – 16,9 prosent menn versus 16,3 prosent kvinner. I motsatt ende av skalaen oppgir 13,4 prosent av mennene at de ikke trener i det hele tatt, mens tallet for kvinner er 8,8 prosent.