Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
arrow_upward

Tema | Ny som leder

Ny som leder

Onboarding av nye ledere - opplever ingen støtte

Rekruttering

Undersøkelser viser at nesten ingen nye ledere opplever støtte fra sin nye arbeidsgiver i overgangs-...
Rekruttering og onboarding
Ny som leder

Å være ny som mellomleder

Mellomleder

Overgangen fra rollen som førstelinjeleder til det å bli mellomleder er for mange en uventet krevend...
Ny som mellomleder

Ny som leder

Fjellvettregler for nye ledere

Ny som leder

Turen=rekrutteringsprosessen delt opp i utvelgelsen, oppsigelsesprosessen, forberedelsene og oppstar...
Fjellvettregler for ledere
Ny som leder

Fra introduksjon til integrasjon av nyansatte

Ny som leder

Tidligere skrev jeg om å gå fra headhunting til hearthuntig. Der hovedbudskapet var å jobbe sammenhe...
Ny som leder - integrasjon

Eksternt rekruttert i nyopprettet stilling

Rekruttering

Rekruttering Spørrespalte: Jeg skal gå over fra å være daglig leder for et fagkontor der jeg var ene...
Rekruttering

Ny som leder og relasjonsbygging

Ny som leder spørsmål og svar

SPØRRESPALTE: Hva bør jeg som ny leder gjøre for å utvikle gode relasjoner med mine nye medarbeidere...
NY som leder spørrespalte

Interne søkere som ikke når opp i rekrutteringsprosessen

Ny som leder spørrespalte

SPØRRESPALTE: ”Jeg er Adm.dir i en mellomstor bedrift, og har akkurat rekruttert en ekstern mellomle...
Ny som leder - Rekruttering

Ny som leder

Å være ny som førstegangsleder

Å være ubevisst og uforberedt på å gå inn i sin første lederrolle er neppe oppskriften på suksess.  ...
Førstgangsledelse
Ny som leder

Å lede tidligere kollegaer

Ny som leder - spørrespalte

Spørsmål: Hvordan gjøre overgangen fra å være en av medarbeiderne / «kompis» til å bli deres leder s...
Ny som leder

 
Ny som leder

Det å spore av som ny leder

Ny som leder - spørrespalte

”Jeg har vært ansatt i en mellomlederstilling i snart ett år og føler at jeg rett og slett har spore...
Ny som leder
Ny som leder

Det å lede en tidligere leder

NY som leder - spørrespalte

Spørsmål: Jeg har sagt ja til å bli leder i den avdelingen jeg til nå har vært ansatt som medarbeide...
Ny som leder

Å overta etter en populær leder

Ny som leder - spørrespalte

Spørsmål: Jeg har fått en mellomlederstilling i en for meg helt ny organisasjon. Jeg skal overta ett...
Ny som leder

Fra Headhunting til Hearthunting

Rekruttering

Tradisjonelt er rekrutteringsbegrepet bundet opp i forestillingen om at det er den part som har en s...
Headhunting

Nye lederes krav til sin nye arbeidsgiver

NY som leder - spørrespalte

Spørsmål: Hvilke krav bør jeg som ny leder kunne stille til min nye arbeidsgiver?
Ny som leder

Ny som leder

Den best kvalifiserte er som regel en mann?

De som vurderer kandidater til lederjobber, favoriserer menn. Det må vi gjøre noe med.
Les mer om hvorfor det er underskudd på kvinnelige toppledere
Ny som leder

Ny som leder – hvordan lykkes?

- Den trolig viktigste faktoren for å lykkes som ny leder, er å ha lagt en plan for de første 90 dag...
Les mer om NY som leder

Lederjobb Se alle