Denne perioden/fasen har flere navn: «før oppstartsperioden»,» pre-entry fasen» eller «preboarding-fasen».

Hva er det som kjennetegner denne perioden og hvordan har (opplever) de nytilsatte lederne denne?

Vi kan jo låne øre til de 15 av 18 topplederne jeg intervjuet i Ny som toppleder i Norge-undersøkelsen i 2017-18. På spørsmålet om å beskrive denne perioden med ett ord, svarte de slik:

 • Nysgjerrig
 • Konsentrert
 • «En reise»
 • Forberedelse
 • Hyperaktiv
 • Hektisk
 • Variabel
 • Kort (og brutal)
 • «Ingenting»
 • Dårlig planlagt
 • Mangelfull
 • Turbulent
 • Ingenmannsland
 • Tomrom
 • Ineffektiv

Dette var altså de som ble rekruttert eksternt. Resterende tre rykket opp fra toppledergruppen de selv var en del av. I seg selv en «interessant øvelse»!

Som en ser, så er brorparten av beskrivelse av det mer «krevende og negative» slaget.

Hvordan står det så til med nye mellomledere og nye førstelinjeledere som blir rekruttert eksternt? Hvordan opplever de denne perioden? Hva rapporterer de om?

Jeg tror det «enkleste» er å sitere en ny mellomleder jeg intervjuet i forbindelse med min bok om Lederskifter (2014). Han beskrev perioden slik:

«Jeg var plutselig i et slags ingenmannsland. På den ene siden var jeg i en oppsigelsesperiode der jeg var i ferd med å miste fotfestet i gammel jobb samtidig som jeg ikke hadde fått noe særlig fotfeste i ny jobb. Jeg stod i en slags spagat. Det ble ikke noe særlig letere å håndtere dette, når jeg faktisk måtte «gå fremover i spagaten» - alene. Litt mer støtte og kontakt fra ny arbeidsgiver hadde gjort dette litt enklere å håndtere. Samt litt mer forståelse fra nåværende arbeidsgiver om at jeg hadde behov for å forberede meg til min nye jobb».

Et særdeles «godt» bilde på hvordan det er å være overlatt til seg selv midt mellom to sjefsstoler.

Hva kan og bør en gjøre i denne «liminal-perioden»? Jeg skriver et helt kapittel om dette i min bok om lederskifter, men det viktigste er vel som følger:

Nytilsatte eksternt rekrutterte ledere er i to samtidige (læring)perioder i tiden fra kontrakt til oppstart: en oppsigelsesperiode og en forberedelsesperiode. Ikke overlat dem alene i dette «ingenmannslandet». Perioden må planlegges og håndteres. Både av nåværende og ny arbeidsgiver. Sammen med den lederen. Som altså er i to roller samtidig: som avtroppende og påtroppende leder. Lederen selv har selvsagt også et ansvar her, men det er tidligere arbeidsgiver som er ansvarlig for å fase ut sin avtroppende leder. Der de også er oppmerksom på at denne er en påtroppende leder. Dette er særlig viktig på slutten av oppsigelsesperioden. For da nærmer oppstarts-datoen seg med hurtigtogsfart.

Ny arbeidsgiver må tenke på hvordan de kan begynne onboardingen/innfasingen i denne «før oppstarts-perioden». Her tenker jeg blant annet på informasjon, opplæring, støtte, deltakelse og involvering.  

«Ikke for mye og ikke for lite» bør være mantraet. Pr nå er det for mye(av) ingenting.

Konsekvensene er at de nytilsatte lederne overlates til seg selv i «ingenmannsland». Noe som jo er en særdeles dårlig start på onboardingen/innfasingen. Eller mer presist: det nye arbeidsforholdet.

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos.  Foto: Ingar Næss og Istock.com

FRODE DALE.jpg