Dette handler på både individ-, gruppe-, ledelses- og organisasjonsnivå.

Det handler mye om å både sette seg inn i og bli satt inn i ALT det du overtar som ny leder.

  • Som fra kunnskap til kjennskap.
  • Som fra oversikt til innsikt.
  • Som fra dokumenter til følelser/reaksjoner.

Du må bruke BÅDE hodet og hjertet (i samspill) dersom du skal klare å «få til» kontekstempati.

Kontekstempati er nemlig ikke noe du har, men noe du bruker.

Det handler om kontekstuell innlevelse og det handler om å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av for eksempel dine nye medarbeideres forventninger, ønsker og behov. Gjennom blant annet strukturerte og kontekstuelle oppstartssamtaler

Så dersom du ikke har en strukturert og dialogbasert plan for dine første 90 dager i ny lederjobb, så har du IKKE muligheten til å utøve kontekstempati i praksis.

Det LEDER trolig til at du kommer «skjevt ut av hoppkanten» og står i fare om ikke å «tryne» som ny leder, så i alle fall komme til «kort».

LES OGSÅ: 4 tips til å trene opp empati og emosjonell intelligens - ledernytt.no

De første dagene som ny påtroppende leder er som å være utsatt for både et flomlys og en rekke «forstørrelsesglass»:

“People will remember vividly their first impressions of you and their last interaction with you. While you can update their last interaction constantly, you are going to be stuck with those first impressions.”

(Bradt, Check & Pedraza 2006:81).

Derfor er oppstarten og de første 90 dagene så utrolig viktig å både planlegge og gjennomføre.

Så kontekstempati er noe du kan trene deg (opp) på. Spørsmålet blir da: er du trent på og for dette?

Tekst: Frode Dale, forfatter, ledelsesrådgiver og lederlos. Foto: istock.com og Ingar Næss.

Frode Dale_900x465.jpg